Giá tính thuế tài nguyên và thuế GTGT với tinh quặng nikel

21/03/2018 864 lượt xem    

Số: 1151/TCT-CS
V/v chuyển hồ sơ

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế (BTC)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201/CT-KK&KTT ngày 11/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Về việc giá tính thuế tài nguyên và khấu trừ; hoàn thuế thuế GTGT đối với sản phẩm tinh quặng nikel; của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Ngày 13/5/2014, Cục Thuế tỉnh Sơn La có công văn số 484/CT-KK&KTT; hỏi về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc. Tại công văn 484/CTKK&KTT ngày 13/05/2014 Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu quan điểm: Sản phẩm tinh quặng của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc là quặng khoáng sản kim loại đã qua các công đoạn: Nghiền, tuyển nổi, làm giàu, sấy khô trước khi bán ra, chưa được coi là sản phẩm khác; đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (nêu trên); sản phẩm này khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; mặt khác qua kiểm tra đối chiếu Tờ khai Hải quan của số lượng tinh quặng Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc cũng không tính thuế GTGT ở khâu xuất khẩu.

Theo trình bày và kiến nghị đề xuất của Cục thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3062/TCT-CS ngày 06/08/2014 với nội dung: Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu tại công văn số 484/CT-KK&KTT là: số thuế GTGT đã được cơ quan Thuế hoàn trong giai đoạn đầu tư đến nay đối với Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc thuộc diện phải thu hồi theo quy định.

(đính kèm bản photocopy công văn số 3062/TCT-CS ngày 06/08/2014 và công văn số 484/CT-KK&KTT của Cục thuế Sơn La).

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm khác là tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu từ quặng êmênhit như xỉ titan, tinh quặng êmênhit có hàm lượng TiO2 >=52%, Zircon, Monazite, Rutile tại Bình Định, Thừa Thiên Huế, hiện nay Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Thừa Thiên Huế đang có ý kiến về việc xử lý hoàn thuế GTGT đối với các sản phẩm trên khi xuất khẩu.

Để đảm bảo thận trọng hơn đối với trường hợp các cơ quan liên quan không nắm rõ bản chất vì có thể có cách hiểu tài nguyên, khoáng sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương quy định về điều kiện và tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu thì được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác, khi đó doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào.

Do đó đề nghị Vụ Chính sách thuế chủ trì bàn kỹ với các Bộ, ngành để xử lý thận trọng.

2. Về giá tính thuế tài nguyên

Căn cứ quy định hiện hành về thuế tài nguyên; (Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và Thông tư số 105/2010/TT-BTC); thì: đối với trường hợp khai thác tài nguyên ở dạng quặng để xuất khẩu thì thuế tài nguyên được xác định căn cứ các tiêu chí sau:

– Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên khai thác trong kỳ;

– Giá tính thuế là giá xuất khẩu (FOB) đơn vị sản phẩm tài nguyên; nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, có thể hiểu đối với trường hợp tính thuế tài nguyên đối với quặng niken xuất khẩu của Công ty TNHH Bản Phúc là phải xác định sản lượng khai thác và giá xuất khẩu (FOB) đơn vị sản phẩm tài nguyên được quy đổi từ giá xuất khẩu tinh quặng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp này, việc làm thế nào để xác định được giá xuất khẩu (FOB) đơn vị sản phẩm tài nguyên từ giá quặng xuất khẩu là việc rất khó, trong khi Bảng giá của UBND cấp tỉnh cũng không có.

Do đó, có thể hiểu nội dung trả lời của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế); nêu tại công văn số 1010/BTC-CST ngày 22/1/2015 là một trong các phương pháp để xác định được giá tính thuế – nội dung này cũng đã được đưa vào Nghị định số 12/2015/NĐ-CP trong phần nội dung hướng dẫn UBND cấp tỉnh xây dựng Bảng giá.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, Bộ Tài chính chưa có Thông tư thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC; nên nội dung trên chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện.

3. Do vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu có liên quan đến công văn số 1010/BTC-CST ngày 22/01/2015 trả lời Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc. Vì vậy Tổng cục Thuế chuyển hồ sơ công văn số 201/CT-KK&KTT; để Vụ Chính sách thuế (BTC) báo cáo Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế kính chuyển quý Vụ./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO