Giá tính thuế tài nguyên nước khai thác sản xuất nước sạch

16/03/2018 1262 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về giá tính thuế tài nguyên nước khai thác sản xuất nước sạch.

Căn cứ vào công văn 2002/TCT-CS ngày 22/05/2015

Tại khoản 4, Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 27/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên quy định:

Đối với nước khoáng; nước nóng thiên nhiên; nước thiên nhiên khai thác; không có căn cứ xác định giá tính thuế đơn vị tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được áp dụng giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định tại khoản này.

Căn cứ đặc điểm, yêu cầu về xây dựng giá tính thuế tài nguyên tại địa phương, UBND cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá tính thuế tài nguyên trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên phải đảm bảo phù hợp với hàm lượng; chất lượng; sản lượng của loại tài nguyên; tỷ lệ thu hồi tài nguyên; giá tài nguyên bán ra trên thị trường địa phương có tài nguyên khai thác; và tham khảo thêm giá bán tài nguyên trên thị trường của địa phương lân cận.

Khi giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng; hoặc giảm 20% trở lên thì phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên. Sở Tài chính tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát tình hình về giá bán tài nguyên trên thị trường địa phương và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND cấp tỉnh quyết định và báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Trả lời Công văn số 18/CV-CNĐT ngày 16/4/2015 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Đức Trọng về giá tính thuế tài nguyên nước khai thác sản xuất nước sạch; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ tài liệu về quy trình khai thác; sản xuất nước sạch; quy trình tiêu thụ nước sạch tới cơ quan thuế để được xem xét, giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để được chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO