Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành

22/03/2018 1098 lượt xem    

Trường hợp trong năm 2013 Công ty cổ phần HANOIREDTOUR có ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành với khách hàng theo giá trọn gói, trong đó có chi phí làm visa tại Việt Nam cho khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự quán nước ngoài thu thì phần chi phí này có được giảm trừ khi xác định giá tính thuế GTGT?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 411/TCT-CS, ngày 3 tháng 2 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 15 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành như sau:

” 15Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế

=

Giá trọn gói

1+ thuế suất

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT.”

Theo Điều 28 Công ước viên của Bộ Ngoại giao ngày 18/4/1961 về quan hệ ngoại giao:

“Điều 28

Các khoản tiền mà cơ quan đại diện thu trong việc tiến hành các công việc được miễn mọi thứ thuế và lệ phí.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 58611/CT-TTr ngày 17/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 58611/CT-TTr ngày 17/11/2014 nêu trên, theo đó, trường hợp trong năm 2013 Công ty cổ phần HANOIREDTOUR có ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành với khách hàng theo giá trọn gói, trong đó có chi phí làm visa tại Việt Nam cho khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự quán nước ngoài thu thì chi phí này được giảm trừ khi xác định giá tính thuế GTGT.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO