Download Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

10/07/2019 693 lượt xem    

Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Mẫu số 03-TT được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO