Đối tượng áp dụng và không áp dụng thuế nhà thầu

30/01/2018 836 lượt xem    

Số: 2303/TCT-CS
V/v: chính sách thuế nhà thầu.

Kính gửi: Công ty Canon Singapore Pte.Ltd.

Trả lời công văn số 08/2016-Canon ngày 08/12/2016 của Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài và hồ sơ bổ sung do đơn vị cung cấp ngày 10/3/2017, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của BTC:

Về thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng Thông tư bao gồm:

“1. Tổ chức nước ngoài KD có cơ sở thường trú tại VN hoặc không có cơ sở thường trú tại VN; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài) KD tại VN hoặc có thu nhập phát sinh tại VN trên cơ sở hợp đồng; thỏa thuận; hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam; hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu; quyền nhập khẩu; phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu; bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”.

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Quy định về đối tượng không áp dụng Thông tư bao gồm: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng KNQ; cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế; quá cảnh, chuyển khẩu; lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công”.

Theo thông tin mà Công ty Canon Sing cung cấp bổ sung thì khi Công ty Canon Sing bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao trên tàu hoặc tại kho của khách hàng nước ngoài theo các điều khoản thương mại quốc tế FOB hoặc DDP, không phải giao hàng, chuyển giao quyền sở hữu tại kho ngoại quan (KNQ) ở Việt Nam. Công ty Canon Sing chỉ thuê chủ kho ngoại quan làm các thủ tục hải quan cần thiết và các dịch vụ bốc dỡ, chất hàng…tại KNQ và thuê đơn vị vận chuyển độc lập để chuyển hàng từ KNQ đến điểm giao hàng cho khách hàng.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp thực tế Công ty Canon Sing mua hàng của Công ty Canon Nhật Bản (hàng được lưu tại kho ngoại quan do Công ty Canon Sing thuê tại Việt Nam), sau đó bán cho các khách hàng ở nước ngoài theo điều khoản thương mại Incoterms FOB hoặc DDP, hàng hóa được giao ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Công ty Canon Sing thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC trong trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Canon Singapore Pte.Ltd biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO