Điều kiện lập hóa đơn nhiều trang khi chuyển từ HĐ điện tử về HĐ giấy

21/01/2019 1050 lượt xem    

Công văn số 673/TCT-CS

Chuyển đổi hóa đơn điện tử

Kính gửi:

– Công ty Cổ Phần PICO (Địa chỉ: Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Mã số thuế: 0102018260)
– Công ty Cổ Phần BIBOMART (Địa chỉ: A4-235 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Mã số thuế: 0106384726)
– Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam (Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai. MST:3600224423)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 22092017/PICO ngày 22/09/2017 của Công ty Cổ Phần PICO

– Công văn không số không ngày của Công ty Cổ Phần BIBOMART

– Công văn số 008/17/KT/CP ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam

Về sử dụng hóa đơn điện tử

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4, Điều 6, Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính

hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

hướng dẫn lập hóa đơn khi danh Mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.

Căn cứ quy định trên:

– Trường hợp Công ty cổ Phần PICO, Công ty Cổ Phần BIBOMART, Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Về tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã có công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên Phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:

– Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động)

– Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu

– Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Công ty Cổ Phần PICO; Công ty Cổ Phần BIBOMART; Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tính chính xác về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Cổ Phần PICO; Công ty Cổ Phần BIBOMART; Công ty Cổ Phần Chăn nuôi CP Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO