Điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử

16/01/2018 714 lượt xem    

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là một trong những loại chứng từ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp. Pháp luật nước ta quy định hóa đơn không những là một bằng chứng chứng minh giao dịch hợp pháp mà hóa đơn còn là một công cụ để kê khai và căn cứ tính thuế. Với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hóa đơn điện tử đã ra đời và được nhiều đơn vị ưa chuộng. Bài viết sau sẽ đề cập đến đề tài sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 32/2011/TT-BTC định nghĩa về hóa đơn điện tử như sau:

“Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp và dữ liệu điện tử về việc bán hàng hoá; cung cấp dịch vụ; được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

Nghị Định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng đề ra diện doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

“Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là những tổ chức kinh doanh, đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”.

Như vậy, doanh nghiệp sử dụng phải là những đơn vị đã đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép; và là hóa đơn được lưu trữ tại máy tính của các bên tham gia giao dịch. Nếu như thiếu một trong số các điều kiện trên thì hóa đơn điện tử vô hiệu hoặc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp lệ.

Khi khởi tạo và để có tư cách là một doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, bắt buộc phải thỏa mãn những tiêu chí sau đây:

– Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện kinh doanh và đang thực hiện giao dịch hợp pháp.

– Các thông tin về doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác.

– Hóa đơn điện tử lập ra phải đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO