Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

16/01/2019 1187 lượt xem    

Công văn số 3047/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
– Tổng công ty Sông Đà (Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 243/CT-TTHT ngày 05/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum, công văn số 98/TCT-TCKT ngày 03/05/2018 của Tổng công ty Sông Đà về việc hoàn thuế GTGT công trình thủy điện Xekaman 1 tại Lào. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này”.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

c) Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu)”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên;

Trường hợp Tổng công ty Sông Đà thành lập Ban Quản lý điều hành dự án thủy điện Xekaman 1 để thực hiện hợp đồng Tổng thầu EPC dự án thủy điện Xekaman 1 số 02/TTHĐ-XKM1-SONGDA ngày 28/02/2011 giữa Công ty TNHH Điện Xekaman 1 và Tổng công ty Sông Đà. Hàng hóa, vật tư do Ban quản lý điều hành dự án xuất sang Lào phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Xekaman 1 được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước để xuất khẩu sang Lào phục vụ dự án thủy điện Xekaman 1, Ban quản lý điều hành dự án được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 và Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Tổng công ty Sông Đà được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO