Điều kiện áp dụng kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

10/01/2019 597 lượt xem    

Công văn số 5878/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn 59478/CT-HTr 21/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về Chính sách thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 1 1 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với:

– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm liền trước từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD được thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

– Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu năm 2015 để xác định khai thuế năm 2016 theo tháng hay quý.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý; hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016”.

Tại Khoản 3 Điều 83 Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp:

– Doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch

– Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý, sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO