Đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với trường hợp công ty mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô của nhà thầu nước ngoài có kèm theo bảo hành

08/03/2018 793 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô của nhà thầu nước ngoài có kèm theo bảo hành căn cứ vào công văn 241/TCT-CC ngày 21/01/2015

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/CV ngày 06/10/2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) về việc đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô của nhà thầu nước ngoài có kèm theo bảo hành. Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các tài liệu thực tế do Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp sau khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4137/TCT-CC về việc mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành sản phẩm của nhà thầu nước ngoài có trong hồ sơ thanh tra Công ty. Theo đó, điều khoản bảo hành trong các hợp đồng với nhà thầu được thực hiện duy nhất dưới hình thức đổi linh kiện, vật tư khi linh kiện, khung gầm, động cơ đã nhập khẩu bị lỗi, hỏng trong thời hạn bảo hành (nhưng thực tế chưa phát sinh việc phải đổi linh kiện lỗi, hỏng).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (văn bản có hiệu lực thi hành tương ứng với thời kỳ Công ty được thanh tra) và thực tế nêu trên,

Tổng cục Thuế xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với trường hợp của Công ty như sau:

Thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam khi cung cấp linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành của Nhà thầu nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp thay cho nhà thầu theo tỷ lệ ấn định đối với hoạt động thương mại.

Thuế GTGT đã thu tại khâu nhập khẩu trên toàn bộ giá trị hàng hóa và giá trị bảo hành và theo báo cáo của Công ty thực tế không phát sinh trường hợp phải đổi linh kiện, do đó, nhà thầu nước ngoài không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và xác định lại nghĩa vụ thuế nhà thầu tại Biên bản thanh tra thuế ngày 13/12/2013 theo nội dung hướng dẫn tại công văn này và các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với thời kỳ thanh tra. Công văn này thay thế công văn số 4137/TCT-CC ngày 24/9/2014 của Tổng cục Thuế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO