Đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2014   

08/03/2018 725 lượt xem    

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CQ ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP theo đó đã cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm bớt được đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014. Bên cạnh đó, nhiều Cục Thuế đã tích cực chủ động tổ chức các lớp tập huấn, chương trình tuyên truyền và thực hiện tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế tại văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Tuy nhiên, do đặc thù của khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ngoài đối tượng là doanh nghiệp thực hiện khai quyết toán thuế TNCN như khai quyết toán thuế TNDN thông qua khai thuế điện tử (cả nước đã có 97% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử), còn có đối tượng là cá nhân trực tiếp quyết toán tại cơ quan thuế, đòi hỏi cơ quan thuế phải có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế theo quy định nhất là vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2014 (ngày 31/03/2015).

Để công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 đạt kết quả tốt, Tổng cục Thuế đã có đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế lưu ý một số nội dung gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1043/TCT-TNCN, ngày 26 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ:

– Chủ động tuyên truyền về việc quyết toán thuế tới người nộp thuế như: trực tiếp tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế về quyết toán thuế TNCN; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, giải đáp về pháp luật thuế TNCN.

– Áp dụng các hình thức để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế như: bố trí địa điểm, bàn ghế, máy tính, nhân sự phù hợp; sử dụng công cụ truyền thông hoặc trực tiếp hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNCN và nội dung quyết toán thuế, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế (mẫu tờ khai); hỗ trợ lập tờ khai, gửi hồ sơ quyếttoán thuế; đối với địa phương có nhiều người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế cần có bộ phận hỗ trợ riêng, …

– Cử cán bộ trực tiếp đến các doanh nghiệp dự kiến có số lượng lớn cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán hoặc trực tiếp quyết toán thuế để hỗ trợ về chính sách, hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoặc kê khai và tổ chức tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế.

– Bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ (nếu cần thiết) để hỗ trợ người nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Cục Thuế bố trí tăng cường cán bộ cùng với Chi cục Thuế hỗ trợ người nộp thuế việc tiếp nhận và hướng dẫn kê khai quyết toán thuế.

– Công khai đường dây nóng của Cơ quan Thuế (đầu mối liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…) trên các kênh thông tin đại chúng và tại cơ quan thuế để người nộp thuế biết.

2. Một số nội dung về chính sách liên quan đến quyết toán thuế TNCN cần lưu ý:

– Đối với cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa theo quyết toán thuế nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì hướng dẫn người nộp thuế khai thuế bù trừ vào kỳ nộp thuế sau; nếu thực hiện hoàn thuế thì căn cứ quy định hiện hành để không xử phạt hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 31/3/2014.

– Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì được tính giảm trừ gia cảnh khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

– Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định. Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý thuế của ngành thì cơ quan thuế không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế và có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với tổ thường trực của Tổng cục Thuế để được hỗ trợ:

Vướng mắc về kỹ thuật, ứng dụng:

+ Gửi yêu cầu lên hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ – CA theo quy định về gửi yêu cầu hỗ trợ.

+ Hỗ trợ trực tiếp: số điện thoại: 043 768 9679, số lẻ: 2061, 2062, 2065;

+ Gửi thư điện tử theo địa chỉ: dkt2009@gdt.gov.vn

Vướng mắc về chính sách thuế:

+ Hỗ trợ trực tiếp: Ông: Nguyễn Duy Minh – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế TNCN – số điện thoại: 0904 150 567; Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chuyên viên – số điện thoại 0988.691.246 hoặc 0439 727807.

+ Gửi thư điện tử theo địa chỉ: ntnquynh@gdt.gov.vn

Trên đây là một số giải pháp cần triển khai gấp, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế quán triệt đến từng bộ phận liên quan tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để triển khai thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO