Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của đại lý bán vé

01/02/2018 597 lượt xem    

Đại lý vé máy bay thường có hình thức hoạt là đại lý cấp 1 hoặc cấp 2 của một hãng hàng không. Chính vì thế việc sử dụng hoá đơn có rất nhiều hình thức. Hãng hàng không trực tiếp xuất hoá đơn cho khách hàng; đại lý tự in trên phần mềm cho khách;hoặc đặt một đơn vị khác in sau đó về xuất cho khách hàng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của đại lý bán vé cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) theo Công văn Số: 1409/TCT-DNL v/v: sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

Tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

– Đã được cấp mã số thuế;

– Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

– Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

– Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

Tại điểm b Khoản 1 Điều 8, Khoản 2b Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đi tượng được tạo hóa đơn đặt in.

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xác định doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

K từ 01/01/2016, các doanh nghiệp là đại lý của VNA sử dụng hóa đơn của đại lý để lập và giao cho khách hàng, nội dung trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 994/TCT-DNLngày 24/3/2015 của Tổng cục Thuế.

Công văn số 007/CCT-KTr; công văn số 3038/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 3518/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của các đại lý bán vé cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA)

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, để phù hợp với đặc thù hoạt động ngành hàng không và tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, trường hợp doanh nghiệp là đại lý của VNA có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng (không phân biệt doanh nghiệp thành lập trước hay sau ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực)

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và không vi phạm quy định về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, không có các dấu hiệu rủi ro về thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không đ sử dụng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có hoạt động rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định nhưng đối với hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA, nếu Cục Thuế xác định không có dấu hiệu rủi ro về thuế thì doanh nghiệp được đặt in hóa đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng riêng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

Ví dụ:

Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO