Đăng ký quyết toán thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON92

29/03/2018 1201 lượt xem    

CÔNG VĂN 1697/TCT-TNCN

V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

 

Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
(Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 174/PLX-TCKT/KD ngày 13/2/2015 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về đăng ký quyết toán thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON92, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định về căn cứ tính thuế như sau:

“1.3. Đối với hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn ghóa thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hóa tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hóa tương ứng. Cách xác định như sau:

Số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch tính thuế

=

Số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho

x

Tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp

 

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến nhiên liệu hỗn hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (kể cả trường hợp có thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp), người nộp thuế tự tính toán, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với số lượng xăng, du, mỡ nhờn gốc hóa thạch; Đồng thời có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn có gốc hóa thạch chứa trong nhiên liệu hn hợp và nộp cùng với tờ khai thuế của tháng tiếp theo tháng bắt đầu có bán (hoặc có thay đi tỷ lệ) nhiên liệu hỗn hợp”.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3727/TCT-CS ngày 3/9/2014 thì: 

“Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tập đoàn xăng du Việt Nam tại công văn số 883/PLX-KD ngày 10/7/2014 nêu trên trong việc kê khai, nộp thuế bo vệ môi trường đối với xăng E5 RON 92, đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự tính toán, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường hàng tháng đối với xăng E5 RON 92 theo tỷ lệ ấn định pha trộn 5% ethanol và căn cứ tỷ lệ thực tế cuối năm thực hiện việc quyết toán với cơ quan thuế.”

– Tại mục 1, Tiêu chuẩn Việt Nam 8063:2009 quy định:

“Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng không chì có pha etanol nhiên liệu biến nh với tỷ lệ từ 4% đến 5% theo th tích (viết tắt là xăng E5), để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại công văn số 174/PLX-TCKT/KD ngày 13/2/2015 theo phương án 1, cụ thể:

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo hàng năm các điểm kho tính toán tỷ lệ phối trộn bình quân Etanol 100 và xăng khoáng RON92 (tỷ lệ này chính xác 100% do chương trình phần mềm tự động hóa tính toán), thông báo bằng văn bản cho các Công ty tuyến sau lấy hàng tại Công ty có kho phối trộn làm căn cứ quyết toán thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế địa phương tại các Công ty/chi nhánh xăng dầu đóng trụ sở. Phần chênh lệch tha/thiếu so với số tỷ lệ ấn định tạm nộp là 95% xăng khoáng, các Công ty có trách nhiệm kê khai nộp bổ sung hoặc khấu trừ theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn xăng dầu Việt Nam được biết./.

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO