Công văn số 5465/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 23/12/2020

08/01/2021 578 lượt xem    

Công văn số: 5465/TCT-DNNCN

v/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 38/TTr-CT ngày 09/10/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, 3 Điều 615 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: “1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

…..3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ quy định: “6. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp (nếu có) trước khi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp ông Nguyễn Hữu Lâm được hưởng thừa kế tài sản từ bà Tạ Thị Kim Thu để lại và nhận tặng, cho phần di sản từ các đồng thừa kế khác (theo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản) trên cùng một thửa đất, tại địa chỉ số 949/21 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 1, phường Phú Hữu, quận 9, TP.Hồ Chí Minh thì khi Ông Lâm kê khai, nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO