Công văn số 2601/TCT-DNL v/v áp dụng các quy định pháp luật về hoá đơn điện tử

02/12/2020 438 lượt xem    

Công văn số: 2601/TCT-DNL

v/v áp dụng các quy định pháp luật về hoá đơn điện tử

Kính gửi: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4177/TCKT ngày 11/5/2020 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- Công ty cổ phần (Công ty) nêu vướng mắc về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Công ty khi thực hiện hóa đơn điện tử và sẽ nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi phù hợp.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì Công ty vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện được biết và thực hiện./.

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO