Công văn số: 1803/TCT-DNL về việc áp dụng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

25/11/2020 474 lượt xem    

Số: 1803/TCT-DNL
V/v: Áp dụng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1641/BĐVN-TCKT ngày 16/4/2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Tổng công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Tổng công ty khi thực hiện hóa đơn điện tử và sẽ nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi cơ quan thuế chưa thông báo Tổng công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì Tổng công ty vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO