Công văn số: 9655/SYT-NVY về việc quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố

23/12/2021 600 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9655/SYT-NVY
V/v quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, TP. Thủ Đức;
– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố;
– Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện, TP. Thủ Đức.

Ngày 19/11/2021, Sở Y tế ban hành công văn 8678/SYT-NVY về việc tiếp tục theo dõi đánh giá cấp độ dịch của các địa phương, theo đó Sở Y tế đã lưu ý một số nội dung trong đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác. Tuy nhiên, qua giám sát việc đánh giá cấp độ của các địa phương, Sở Y tế nhận thấy một số quận, huyện chưa thực hiện đúng trong việc sử dụng số liệu để đánh giá giá cấp độ dịch tại địa phương.

Nhằm đảm bảo công tác đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương được chính xác, từ đó có biện pháp can thiệp phù hợp, Sở Y tế ban hành quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố (đính kèm), trong đó các đơn vị cần lưu ý một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn

– Phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan trong việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí và gửi kết quả đánh giá bằng văn bản về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Sở Y tế đồng thời gửi nhanh qua email: ncov2019tphcm@gmail.com trước 10 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần.

– Phân công nhân sự phụ trách nhập dữ liệu cấp độ dịch của địa phương vào Phần mềm “Cập nhật, công bố cấp độ dịch” của Bộ Y tế tại địa chỉ https://capdodich.yte.gov.vn, hoàn tất trước 12 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

– Chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin các trường hợp có kết quả xét nghiệm RT- PCR dương tính từ Phần mềm “Quản lý chuỗi lây nhiễm” (phần mềm CDS); kiểm tra, cập nhật ngay thông tin ca bệnh và kết quả xét nghiệm vào Hệ thống cấp mã số bệnh nhân tự động của Bộ Y tế và thông báo danh sách ca bệnh cho Trung tâm y tế qua email công vụ ngay trong ngày để kiểm tra, đối chiếu.

– Liên tục giám sát các số liệu ca mắc trong cộng đồng, số liệu tiêm vắc xin hàng ngày của từng địa phương từ cấp xã đến cấp huyện, nếu phát hiện chênh lệch cần trao đổi ngay với Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức để rà soát, điều chỉnh đảm bảo thống nhất trong sử dụng số liệu đánh giá cấp độ dịch.

– Đánh giá cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và rà soát, tổng hợp báo cáo đánh giá cấp độ dịch của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, gửi về Sở Y tế trước 12 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế.

3. Các phòng ban chức năng trực thuộc Sở Y tế: phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổng hợp các phản ánh trong tuần về việc các địa phương không đảm bảo trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ … cho Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; chưa chăm sóc và quản lý F0 cách ly tại nhà theo quy định để báo về phòng Nghiệp vụ Y trước 12 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh ngay về Sở Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND Thành phố;
– BCĐ PCD Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở Y tế;
– Lưu: VT, NVY (LMTL)
(Đính kèm quy trình)

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

QUY TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

(Kèm theo công văn số: 9655/SYT-NVY ngày 22 tháng 12 năm 2021)

I. Nội dung, cách tính từng tiêu chí

1. Tiêu chí 1. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần.

a) Cách tính:

Trong đó:

A: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần

B: Số ca mắc mới tại cộng đồng trong tuần.

Số ca mắc mới trong tuần là ca bệnh được công bố (có kết quả xét nghiệm RT- PCR) từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Năm tuần này (tính theo ngày công bố) cư trú trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn được lấy trên phần mềm “Quản lý chuỗi lây nhiễm” (phần mềm CDS) sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố lọc trùng và gửi về Trung tâm y tế qua email công vụ ngay trong ngày được Bộ Y tế công bố.

Số ca mắc mới trong tuần không bao gồm các trường hợp sau: (1) ca nhập cảnh được cách ly ngay khi nhập cảnh; (2) ca được cách ly ngay trong cơ sở cách ly tập trung khi chưa có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính vào thời điểm cách ly. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính nhập vào cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến sau đó có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính vẫn được tính là ca mắc mới

C: Số ca mắc mới tại cộng đồng của tuần trước.

D: Dân số trên địa bàn được tính theo dân số thực tế (kể cả thường trú và tạm trú) được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn công bố và gửi bằng văn bản về Sở Y tế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 4214/UBND-VX ngày 14/12/2021.

b) Mốc thời gian lấy số liệu: Là số ca bệnh được công bố từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Năm tuần này (tính theo ngày công bố).

c) Trách nhiệm

Trung tâm y tế tiếp nhận danh sách ca bệnh được công bố từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Năm tuần này (tính theo ngày công bố) do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố gửi qua email công vụ của Trung tâm y tế hàng ngày; tiến hành điều tra, xác minh. Nếu phát hiện thông tin các ca bệnh không đúng về địa chỉ, số điện thoại, kết quả xét nghiệm,… phản hồi ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trong vòng 24 giờ để điều chỉnh kịp thời.

Sau khi nhận được phản hồi của Trung tâm y tế về thông tin các ca bệnh công bố không phù hợp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố xác minh lại và thống nhất với Trung tâm y tế.

Trung tâm y tế chịu trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quận, huyện, thành phố Thủ Đức về các ca bệnh được công bố mỗi ngày. Đồng thời đánh giá mức độ dịch của phường, xã, thị trấn và quận, huyện, thành phố Thủ Đức (tiêu chí 1) trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chịu trách nhiệm đối chiếu lại kết quả đánh giá mức độ dịch của các phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Lưu ý: Trong trường hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và Trung tâm y tế vẫn không thống nhất số liệu thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố báo về Hội đồng đánh giá cấp độ dịch thuộc Sở Y tế để xem xét.

2. Tiêu chí 2. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19

a) Cách tính:

Tỉ lệ tiêm vắc xin =

Số người được tiêm vắc xin

Số người tương ứng trên địa bàn

Số người được tiêm vắc xin là những trường hợp đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 có địa chỉ cư trú trên địa bàn được trích xuất thông tin từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, không phân biệt địa điểm tiêm chủng.

Số người tương ứng trên địa bàn được tính theo dân số thực tế (kể cả thường trú và tạm trú) được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn công bố và gửi bằng văn bản về Sở Y tế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 4214/UBND-VX ngày 14/12/2021.

b) Mốc thời gian lấy số liệu: Tỷ lệ tiêm vắc xin được tính đến hết thứ Năm.

c) Trách nhiệm

– Trung tâm y tế phối hợp Phòng Y tế đánh giá tỷ lệ tiêm vắc xin (tiêu chí 2) trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn và báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chịu trách nhiệm đối chiếu lại các tỷ lệ tiêm vắc xin của các phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

3. Tiêu chí 3. Khả năng thu dung điều trị COVID-19

a) Cách tính:

– Chỉ tiêu này là đạt khi các địa phương đảm bảo: Số lượng Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng chăm sóc F0 cách ly tại nhà theo quy định (trong trường hợp không đảm bảo nhân sự, địa phương báo cáo về Sở Y tế để được xem xét, điều phối nhân sự); các F0 trên địa bàn được chăm sóc và quản lý theo quy định.

Nếu trong tuần có phản ánh về việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương không đảm bảo về trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cho các Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng…; F0 cách ly tại nhà chưa được chăm sóc và quản lý theo quy định mà Sở Y tế xác nhận là đúng thì tiêu chí này được đánh giá là không đạt.

d) Mốc thời gian: thứ Sáu tuần trước hết thứ Năm.

e) Trách nhiệm

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm đảm bảo số lượng Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tương ứng với số lượng F0 cách ly tại nhà và có kế hoạch đảm bảo về trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, hậu cần… cho các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

– Các phòng ban chức năng của Sở Y tế phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổng hợp các phản ánh trong tuần về Tổ đánh giá cấp độ dịch Sở Y tế.

II. Quy trình đánh giá cấp độ dịch

Bước 1: Tự đánh giá cấp độ dịch

Trung tâm y tế đánh giá mức độ dịch của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức trước 8 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần,

Trung tâm y tế phối hợp Phòng Y tế đánh giá tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trình Ủy ban nhân dân quận, huyện trước 8 giờ 00 thứ Sáu hàng tuần.

Ủy ban nhân dân quận, huyện đánh giá cấp độ dịch của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn; có văn bản gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và Sở Y tế bằng văn bản và gửi nhanh qua email: ncov2019tphcm@gmail.com trước 10 giờ 00 sáng thứ Sáu hàng tuần.

Bước 2: Rà soát, kiểm tra kết quả tự đánh giá cấp độ dịch của các địa phương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố rà soát, đối chiếu kết quả đánh giá của các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và gửi về phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế trước 12 giờ 00 ngày thứ Sáu, trong đó trình bày rõ những địa phương nào có kết quả đánh giá sai lệch so với kết quả đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố kèm phân tích nguyên nhân.

Bước 3: Thẩm định kết quả đánh giá cấp độ dịch của các địa phương

Các phòng ban chức năng tổng hợp những phản ảnh của các cá nhân, đơn vị về việc các địa phương không đảm bảo công tác chăm sóc, quản lý F0 tại nhà, đảm bảo trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ, hậu cần… cho Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng về phòng Nghiệp vụ Y trước 10 giờ 00 Thứ Sáu hằng tuần.

Phòng Nghiệp vụ Y tổng hợp kết quả đánh giá cấp độ dịch của các địa phương, trình Hội đồng đánh giá cấp độ dịch thuộc Sở Y tế trước 14 giờ 00 Thứ Sáu hằng tuần.

Hội đồng đánh giá cấp độ dịch thuộc Sở Y tế thẩm định kết quả đánh giá cấp độ dịch của các địa phương trước 15 giờ 00 Thứ Sáu hằng tuần. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng đánh giá cấp độ dịch thuộc Sở Y tế sẽ tổ chức họp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để thống nhất cấp độ dịch của địa phương.

Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả đánh giá cấp độ dịch của các địa phương trước 16 giờ 00 thứ Sáu hằng tuần.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO