Công văn 8749/VPCP-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

05/12/2021 364 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8749/VPCP-KGVX
V/v tăng
cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 11
năm 2021

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyn Thanh Long.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 do biến chủng Omicron trên thế giới
và dự báo tình hình dịch COVID-19 trong nước, đ
ch động kim soát, phòng, chống dịch bệnh, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y t
ế:

1. Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch
do biến chủng Omicron gây ra; trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới,
khẩn trương chuẩn bị các phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp
phòng, ch
ng dịch phù hợp với biến chủng
mới của vi rút SARS-CoV-2.

2. Chỉ đạo các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đ
y nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin bảo
đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; tăng cường lực lượng, vật tư, trang thiết bị y
t
ế cho các địa bàn, địa phương có diễn
biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù h
p điều trị sớm các trường hp nhiễm mới đ hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng,
tử vong.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho
các tổ chức, đơn vị khẩn trương nhập kh
u, sản xuất thuốc điều trị COVID-19; thúc đẩy thử nghiệm, chuyn giao công nghệ, sản xuất vc xin, thuốc điều trị COVID-19 trong
nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế và Th trưởng các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như
trên;
– Thủ tướng Chính phủ (đ
báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– Các Bộ: QP, NG, CT
, TC, TTTT;
– Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ V
N;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T
W;
– VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp;
Các Vụ: NC,
CN, QHQT, TH;
Cổng TTĐT CP;
– Lưu: VT, KGVX (2).vt

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO