Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

05/12/2021 406 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8706/VPCP-KGVX
V/v kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải.

Gần đây trên thế giới đã ghi nhận biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 và đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới. Để chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

1. Bộ Y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả với diễn biến tình hình dịch.

2. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– Các Bộ: LĐTBXH, TTTT;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Các Vụ: NC, CN, QHQT, TH; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (2).vt

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO