Công văn 782/CYT-YTDP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Cục Y tế ban hành

08/12/2021 323 lượt xem    

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 782/CYT-YTDP
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các Bệnh viện, Phòng khám đa khoa GTVT;
– Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT;
– Các Trung tâm y tế chuyên ngành GTVT;
– Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT.

Thực hiện Công văn số 9963/BYT-DP ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022. Trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển , đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng , chống dịch. Để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân năm 2021-2022, không để dịch chồng dịch; Cục Y tế GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp sau:

1. Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chủ động nâng cao năng lực chuyên môn về y tế; tăng cường và bổ sung nhân lực cho các Trạm Y tế tại các xã, phường, thị trấn khi có số ca mắc COVID-19 tăng cao theo yêu cầu của y tế địa phương; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế; tiếp tục thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và nhân dân.

2. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) địa phương đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, tiếp tục triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy). Giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo đúng Hướng dẫn giám sát, phòng chống và Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế.

3. Tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tiếp nhận, cách ly, vận chuyển người bệnh theo đúng hướng dẫn phân tuyến điều trị của Bộ Y tế. Tham gia công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn.

Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh sốt xuất huyết, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

4. Đảm bảo nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, cơ số thuốc, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Cục Y tế GTVT (qua Phòng Y tế dự phòng) để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng NVYD (để phối hợp);
– Lưu VT, YTDP.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Tùng Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO