Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành

06/12/2021 404 lượt xem    

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4629/TCT-KK
V/v công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ban biên tập Thời báo tài chính;
– Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với việc xác định và công khai Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1000), Tổng cục Thuế kính chuyển Quý báo Danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2020 để thực hiện công khai (Danh sách đính kèm).

1. Các tiêu chí xác định Danh sách xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất trong năm 2020, cụ thể:

– Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng bao gồm: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

– Mức nộp thuế TNDN: là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2020. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

2. Các nội dung công khai

Danh sách 1000 doanh nghiệp có số thuế TNDN đã nộp trong năm 2020 gồm các thông tin:

– Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp trong năm từ cao xung thấp;

– Tên doanh nghiệp;

– Mã sthuế của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tạp chí Thuế (để công khai);
– Vụ TTHT (để công khai trên Website TCT);
– Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

DANH SÁCH

1.000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT TRONG NĂM 2020
(Kèm theo công văn số 4629/TCT-KK ngày 01/12/2021)

STT

Mã số thuế

Tên người nộp thuế

1

0100109106

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

2

0100112437

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

3

2500150543

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

4

3600224423

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

5

0100111948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

6

4601124536

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN

7

0100686174

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

8

0100230800

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

9

0300831132

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

10

0101245486

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

11

2300325764

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

12

0300588569

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

13

0305320043

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH

14

0100150619

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

15

0100283873

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

16

0106205215

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM

17

0301452948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

18

3500102710

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

19

0303217354

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

20

0305173688

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN

21

0100233583

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

22

0100686209

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

23

0100233488

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

24

0100684378

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)

25

0300608092

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

26

5700100256

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

27

0311638525

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

28

0300762150

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

29

0102744865

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

30

0300852005

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

31

0102180545

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

32

0309103635

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

33

0800384651

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG

34

0300816663

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

35

3600359484

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

36

0102743068

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

37

0301103908

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

38

2700668614

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

39

0300792451

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM

40

3500102414

Liên Doanh Việt-Nga Vietsovpetro

41

0102935813

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

42

0300583659

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

43

0301876168

CÔNG TY TNHH BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HEINEKEN VIỆT NAM

44

0102671977

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

45

3500410112-001

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Đường ống Khí Na

46

0100681592

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

47

0301840443

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam

48

6300048638

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

49

1100439762

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

50

3500410112

Rosneft Pipelines Vietnam B.V.

51

0101864535

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THT

52

0300808687

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

53

3603449739

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA DONA

54

0301232798

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)

55

0200124891

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

56

1800278630

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI

57

0101579263

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM

58

2500150335

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

59

0301851276

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam

60

0301930337

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

61

0106869738

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

62

3600235305

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

63

0200253985

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

64

3600259465

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

65

0301175691

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh

 66

0101778163

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

67

0101395308

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK

68

0201311397

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

69

0301412222

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (TÊN CŨ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NÔNG THÔN AN BÌNH)

70

0100105616

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

71

0300695803

CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO

72

0313055543

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

73

0301387752

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

74

3603449753

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ WATERFRONT DONA

75

0300828098

CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ

76

5700103433

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG

77

0102276173

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

78

3700482964

CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM

79

0100514947

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO – CÔNG TY CP

80

0303506451

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ DU LỊCH CẦN GIỜ

81

3700424923

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP MASAN

82

5700555260

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

83

0300709284

CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM

84

0310713219

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH

85

5700101362

CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN

86

0310505378

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÀI GÒN RESIDENCES

87

2300680991

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM

88

0300507182

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

89

0313813892

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG THÁI

90

0300733752

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

91

0304295429

CÔNG TY TNHH INTEL PRODUCTS VIỆT NAM

92

0106250673

CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN BẮC

93

0102325399

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

94

2500175548

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM

95

0300521758

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

96

0304990133

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD SAISON

97

0100507058

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM

98

3502208399

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN

99

0301955155

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

100

3700667933

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA

101

4300205943

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

102

0301179079

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

103

3700306630

CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM

104

0104297034

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP

105

0106181807

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

106

0303140574

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

107

0105850244

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

108

3502349777

LIÊN DANH TPSK-THẦU CHÍNH THI CÔNG GÓI THẦU A1-XD NM OLEFINS VÀ CÁC CV CÓ LIÊN QUAN

109

3901064759

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

110

3500410112-002

Perenco Vietnam AS

111

0106891557

CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ NỘI

112

0100598873

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

113

0100774342

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

114

0307672788

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

115

0100114515

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM

116

0500469512

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

117

0302727641

CÔNG TY TNHH SIEMENS

118

0303474425

CÔNG TY TNHH VIETNAM LAND SSG

119

0101452549

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO

120

0300604002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

121

2700793446

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TCG

122

3600233178

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

123

0100112148

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD.- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

124

3600244645

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

125

0302980690

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ

126

0100106144

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

127

3700229344

CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

128

0100112444

NGÂN HÀNG CITIBANK, NA., – CHI NHÁNH HÀ NỘI

129

0309133615

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)

130

3603205323

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 6A

131

0800296853

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

132

3700549827

CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM

133

3700937241

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ HOA NÉT

134

0303845969

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

135

0301446422

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

136

3600255100

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM

137

2700827046

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

138

0303165480

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

139

3600244035

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

140

0313510827

CÔNG TY TNHH APPLE VIỆT NAM

141

0900302927

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM II

142

3700381324

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

143

0305299779

Cty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

144

3700229030

CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM

145

2900325526

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

146

3600261626

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

147

0102409426

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

148

3500101107

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

149

0102641429

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

150

0301450108

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

151

2200108572

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG

152

0301219010

NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

153

0101417985

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG

154

2500288968

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

155

0101210878

CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM

156

0102599872

CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM

157

0300872315

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

158

3600299669

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

159

0302309845

CÔNG TY TNHH CAO PHONG

160

0100114522

CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM

161

0303493756

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

162

3603119522

CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM

163

3602368420

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

164

0312358626

CÔNG TY TNHH TRƯỚC SÔNG TML (VIỆT N AM)

165

0301215249

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT

166

0101517122

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

167

0304638933

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ NOVA

168

1400112623

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN

169

0200117929

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

170

5800452036

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI

171

1400103996

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG THÁP

172

0105402531

Tổng công ty bảo hiểm PVI

173

0600082558

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI

174

0102065366

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

175

2900601487

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM

176

0302017440

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

177

0304946247

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

178

3700578352

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẮC SÀI GÒN

179

1600190393

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

180

3600508640

CÔNG TY LIÊN DOANH THUỐC LÁ BAT-VINATABA

181

3600777989

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT NAM

182

3900244438

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

183

3700145020

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP

184

3700149547

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG.

185

0106873188

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (Loại hình: Công ty TNHH)

186

3602545493

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

187

4600864513

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

188

0312110142

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN

189

2200269805

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

190

3700377127

CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM

191

0312196679

CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN NAM

192

1500176902

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long

193

0100113381

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

194

0104316625

NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

195

3700303206

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

196

3500101650

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

197

0900629369

CÔNG TY TNHH THÉP HÒA PHÁT HƯNG YÊN

198

0103617147

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

199

3700230075

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-SINGAPORE

200

1200100236

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG

201

0100108624

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH

202

0305819280

CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BERJAYA VIỆT NAM

203

0315213202

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG XANH

204

0303739921

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG

205

3700230043

CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

206

0104979904

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

207

1100105784

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN

208

0301224067

NGÂN HÀNG MUFG BANK, LTD. – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

209

3901166775

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

210

0304683887

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – QUẢNG CÁO – XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC VIỆT HÂN

211

0302910950

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

212

0400470419

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU

213

0100103866

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

214

3600234534

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

215

0312545104

CÔNG TY TNHH EXPEDITORS VIỆT NAM

216

1701515256

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SYRENA PHÚ QUỐC

217

1900135322

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU

218

2300297891

CÔNG TY TNHH FUNING PRECISION COMPONENT

219

0101013679

Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Nam Thăng Long

220

0300741922

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA

221

0100108173

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP

222

3601010551

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN ĐỒNG NAI

223

1300107549

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE

224

0305389969

Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)

225

0305712139

CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

226

0300608568

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

227

2800464741

CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

228

1600192619

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

229

3700230036

CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM

230

0300782774

CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM

231

0302203609

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

232

3602958772

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VELMAR

233

0500447004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

234

0301218458

CÔNG TY TNHH NGÂN HÀNG BNP PARIBAS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

235

0302270531

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

236

0800385380

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÒA PHÁT

237

1100589373

CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD

238

0305269823

CÔNG TY TNHH SCHENKER VIỆT NAM

239

0301464823

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

240

2000266927

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

241

0301471355

CÔNG TY TNHH NIDEC TOSOK (VIỆT NAM)

242

1500411257

CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

243

0301329486

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY

244

3600492775

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONA PACIFIC VIỆT NAM

245

5701745779

CÔNG TY TNHH HDMON HẠ LONG

246

3301559929

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ

247

0314094827

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN PHÁT

248

0305707643

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)

249

0302737671

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM

250

0300951119

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH

251

0100114025

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

252

1700460501

CÔNG TY TNHH BIM KIÊN GIANG

253

1800157562

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

254

3700255457

CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM

255

0316068910

CÔNG TY TNHH SIEMENS ENERGY

256

3600450091

CÔNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIỆT NAM

257

2300416524

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SEOWONINTECH

258

1600168736

CÔNG TY CP NAM VIỆT

259

0305268812

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

260

0301238969

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN SÀI GÒN

261

5701384498

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG

262

5701662152

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

263

0300942001

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

264

2500254567

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM

265

0100109120

Cục đăng kiểm Việt Nam

266

0100942205

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT NHỰA

267

0106459393

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

268

0101125340

CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM

269

3700147532

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

270

0303443233

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

271

0103134809

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ (VIỆT NAM)

272

0400101394

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

273

2300786620

CÔNG TY TNHH AAC TECHNOLOGIES VIỆT NAM

274

3501473524

CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG – CÁI MÉP

275

0313396977

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT TÂM

276

0302588518

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

277

3700236687

CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

278

1000214123

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO

279

1800545163

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẬU GIANG

280

3400176331

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN

281

0300518459

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN

282

0101376672

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

283

2300323220

CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

284

0313826813

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH

285

0102384108

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM

286

0313956643

CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN

287

0300446973

TCT Cổ Phần Bảo Minh

288

0310474190

CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM

289

2802122729

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NGHI SƠN 2

290

0303885305

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

291

1201077156

CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA MEKONG

292

3701091716

CÔNG TY TNHH DE HEUS

293

0700619589

CÔNG TY TNHH NUMBER ONE HÀ NAM

294

3700520987

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẦY CHÁNH DƯƠNG

295

0101930530

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

296

0101824243

CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM

297

0100112733

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM

298

0900219059

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY VIỆT NAM

299

0100779573

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

300

2300519248

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDI VIỆT NAM

301

3700687873

CÔNG TY TNHH SƠN AKZO NOBEL VIỆT NAM

302

0303104343

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

303

0302861742

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

304

0312322411

CÔNG TY TNHH CJ VIỆT NAM

305

0104564681

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT MINH HOÀNG

306

0101160306

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

307

1500171982

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG

308

2500223223

DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM

309

1700110137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KIÊN GIANG

310

0302901882

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO

311

2300775795

CÔNG TY TNHH GOERTEK VINA

312

0102595740

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

313

1100592721

CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

314

0104264818

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SYNNEX FPT

315

2700280638

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

316

3603123060

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHƯỚC SWANCITY ONE MEA

317

0303420853

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN

318

2500213190

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1

319

0302743192

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

320

3600239719

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

321

1300937370

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MAY VIỆT THÀNH

322

5800000230

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG

323

0304046704

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM

324

0100150577

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (TÊN CŨ: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

325

0900178525

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH ĐÔ MIỀN BẮC

326

0300710064

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA COSMO

327

0800288475

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ORIENTAL SPORTS VIỆT NAM

328

0300381564

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

329

0101442678

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM

330

0315398472

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PARAGON ĐẠI PHƯỚC

331

1800156801

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

332

1100598642

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

333

0107457624

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

334

0300842952

NGÂN HÀNG BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

335

3500790168

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC

336

0300602679

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN

337

0100100015

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

338

0106255939

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ENGINEERING VIETNAM

339

2300370164

CÔNG TY TNHH VSIP BẮC NINH

340

0301239352

DEUTSCHE BANK AG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

341

0302963695

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

342

3500774367

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM-VŨNG TÀU

343

3700777421

CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA

344

0302065148

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM)

345

0200493225

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

346

3500429480

CÔNG TY TNHH INTERFLOUR VIỆT NAM

347

4400116704

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

348

2400735683

CÔNG TY TNHH VINA SOLAR TECHNOLOGY

349

1100101187

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE

350

0101044677

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEW HOPE HÀ NỘI

351

3600254227

CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

352

3800311306

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

353

3600265726

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH.

354

3502289045

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN PTL

355

0101225306

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

356

3300100586

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

357

0301473105

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA

358

0100142907

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HÀ NỘI

359

0104093672

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

360

0312658789

CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL

361

0306151768

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

362

3900244389

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

363

0102264763

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI

364

3600259560

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

365

1801099881

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

366

0700546309

CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC

367

0200167782

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

368

0304413344

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

369

0102524651

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

370

0200115417

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN CHEVRON VIỆT NAM

371

0200110200

CÔNG TY XI MĂNG CHINFON

372

0301836687

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO

373

0314264268

CÔNG TY CỔ PHẦN NNH MIZUKI

374

3300382362

CÔNG TY SCAVI HUẾ

375

0100112797

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY-Ô TÔ GOSHI-THĂNG LONG

376

0400101323

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

377

2500554602

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG VĨNH PHÚC

378

0301446221

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY- ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

379

0314922220

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN UNITED OVERSEAS BANK (VIỆT NAM)

380

3700367915

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BĂNG KEO NITTO DENKO (VIỆT NAM)

381

1701958307

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG

382

3600890952

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG VIỆT NAM

383

0300559649

CÔNG TY TNHH LUKS LAND (VIỆT NAM)

384

0100100417

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

385

0309412016

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GIA PHÚ

386

1100102656

CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM

387

0105324298

CÔNG TY TNHH MARUBENI-ITOCHU STEEL VIỆT NAM

388

0304918352

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU

389

0102183722

Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

390

0302166869

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA

391

0100110447

Tổng công ty CP tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam

392

5700101299

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

393

3700228661

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM

394

3500786179

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

395

0305475110

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

396

2400373024

CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)

397

0304042918

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THIÊN AN

398

0100114064

CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

399

3700148737

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

400

0500581627

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM

401

5700804196

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

402

0311114017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW IMAGE VIỆT NAM

403

4000382275

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM

404

0303600888

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

405

0800004797

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

406

2500150631

CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE VIỆT NAM

407

3700146377

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DẦU TIẾNG

408

0104753865

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

409

5700101210

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR

410

3603027663

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM

411

0100107518

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIETNAM – CTCP

412

0900277558

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM

413

0104394599

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG

414

0310665300

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

415

0101742382

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC HÀ

416

0400101531

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

417

3600526590

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HWASEUNG VINA

418

0300815204

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANOFI-SYNTHELABO VIỆT NAM

419

0300625210

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

420

0302598643

NGÂN HÀNG TNHH CTBC – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

421

3800426402

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG DONGWHA

422

3800100513

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

423

3700145694

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

424

0310947231

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH

425

0300713668

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

426

2400760023

CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG)

427

0401414671

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

428

0300631398

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BOULEVARD COMPLEX

429

0600333307

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

430

3800100062

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

431

0308588779

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ SƠN THUẬN

432

0309069208

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

433

0100931299

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

434

0310139770

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

435

0101601092

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

436

0500141369

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN M1

437

0106746133

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – GIẢNG VÕ

438

0304075529

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG

439

0101567589

Đài Truyền hình Việt Nam

440

0303527596

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

441

2300678819

CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM

442

0401590324

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG

443

0301236665

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM

444

0100101114

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

445

2300690887

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUSHAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

446

3700698272

CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)

447

0302660700

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E

448

0200117005

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA

449

0800304173

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM

450

0108336478

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TCO

451

1700568431

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG

452

0102702590

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

453

0103024796

NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

454

0100107966

TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

455

0304905709

CÔNG TY TNHH JABIL VIỆT NAM

456

0302181666

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

457

0301438936

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

458

0300100037

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ

459

0107056206

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW

460

1100601422

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN

461

0200108258

Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

462

0302158498

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

463

3600609543

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp & Xây Dựng Long Hưng

464

4300378569

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

465

3700696204

CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM

466

0102003419

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

467

3700424232

CÔNG TY TNHH C.M.C VINA

468

0311241512

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

469

3700621209

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

470

0101794983

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TAM SƠN

471

0800304247

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM

472

0102576064

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

473

3700150020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU

474

2100114477

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH TRÀ VINH

475

3700358808

CÔNG TY TNHH CHÍ HÙNG

476

3702150604

CÔNG TY TNHH PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIỆT NAM

477

0301548336

Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

478

0304384823

CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL

479

2400409721

CÔNG TY TNHH HOSIDEN VIỆT NAM (BẮC GIANG)

480

0101526991

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

481

3700546632

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

482

0200236845

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

483

0300105356

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

484

3700413826

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG.

485

3700233125

CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE ĐÔNG DƯƠNG

486

3702068452

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

487

0102806367

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

488

0300762016

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN WAH PROPERTIES (VIỆT NAM)

489

3800100376

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

490

3600248720

CÔNG TY CAO SU KENDA (VIỆT NAM)

491

0302505776

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT

492

0100385089

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀ PHÁT

493

0200511481

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

494

0304198827

CÔNG TY TNHH CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

495

1600249791

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

496

0107619360

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM

497

0101570013

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

498

3600727240

CÔNG TY CÔNG NGHỆ CHANG SHIN VIỆT NAM

499

0106456547

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND

500

4000378952

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ TẢI CHU LAI – TRƯỜNG HẢI

501

3700316621

CÔNG TY TNHH NAN PAO RESINS VIỆT NAM

502

3700805566

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

503

3600663685

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

504

0105776791

CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT – BẮC VIỆT

505

0302232582

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI NGÂN HÀ

506

4300692077

CÔNG TY TNHH VSIP QUẢNG NGÃI

507

3700521162

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG

508

0104154332

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

509

3502368699

CÔNG TY POSCO E&C- GÓI THẦU A2 DA TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM

510

0300585487

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 6

511

0301444263

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

512

3600967115

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VRG LONG THÀNH

513

0106393583

Công ty cổ phần chứng khoán MB

514

0101858281

CÔNG TY TNHH FCC VIỆT NAM

515

0500546372

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOOYOUNG VIỆT NAM

516

4300793861

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

517

0102578713

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ 7

518

0305271533

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ PHÚ QUỐC

519

0305481900

NGÂN HÀNG INDUSTRIAL BANK OF KOREA – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

520

4100259236

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

521

0200109445

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA PHÚ LÂM

522

0301466450

CÔNG TY LIÊN DOANH CAO ỐC SÀI GÒN METROPOLITAN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

523

3600873386

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGSUNG CHEMICAL (VIỆT NAM)

524

0102100740

Trường đại học FPT

525

0304475742

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

526

2500150617

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO VĨNH PHÚC

527

0301446260

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

528

0100107638

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC)

529

5100232444

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG

530

0400101972

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

531

0900990134

CÔNG TY TNHH TÔN HÒA PHÁT

532

0302849897

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Trang

533

0107349019

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

534

0105993965

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM

535

0100107370

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

536

0303097752

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN TÂY BẮC

537

3702613027

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KSB

538

2300103521

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

539

0301129367

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

540

0312627283

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VINA-BAT

541

3700262165

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM

542

2400516064

CÔNG TY TNHH SHIN SUNG VINA

543

3700786602

CÔNG TY TNHH SUPOR VIỆT NAM

544

4000779880

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THACO AUTO

545

0304806560

CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ THAO UY TÍN

546

0300717856

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

547

0312610240

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

548

3600248368

CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA

549

0600327800

CÔNG TY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH

550

0900233014

CÔNG TY TNHH THÉP CÁN NGUỘI HOÀ PHÁT

551

1400460395

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

552

0302229420

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

553

0301666989

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN

554

0304998686

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

555

0100112331

CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H-VCN

556

0102655453

CÔNG TY TNHH HONDA TRADING VIỆT NAM

557

0310128472

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO -II

558

0300783746

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

559

3700856169

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ PROTRADE

560

3700619760

CÔNG TY TNHH ZENG HSING INDUSTRIAL

561

0300509849

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ

562

0305140259

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM

563

0313382212

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND – THIÊN ĐỨC

564

0108334720

CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA GOLD VIỆT NAM

565

0102095749

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

566

3600897316

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

567

0301378892

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT

568

0304738328

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE

569

0500457267

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI

570

3500684522

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB

571

2300324866

CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM

572

0100774631

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

573

0309932537

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MOËT HENNESSY VIỆT NAM

574

0313365915

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ

575

0301867702

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

576

0306033041

CÔNG TY TNHH PANALPINA WORLD TRANSPORT VIỆT NAM

577

0100110768

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

578

0100917664

NGÂN HÀNG KEB HANA – CHI NHÁNH HÀ NỘI

579

0102324187

Công ty cổ phần chứng khoán FPT

580

0100108656

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

581

0700576529

CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH

582

0303191931

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH

583

0104794967

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

584

3700878740

CÔNG TY TNHH VÁN GHÉP SUDIMA

585

0101533886

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

586

0300850801

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM

587

5700479789

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM

588

4000821691

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAK MI

589

0301116791

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

590

3600524089

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

591

3500613955

CÔNG TY CỔ PHẦN TONG HONG TANNERY VIỆT NAM

592

3603632357

CÔNG TY TNHH JIN HEOUNG VINA

593

0301401799

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TÂN TIẾN

594

0102289856

CÔNG TY TNHH L’OREAL VIỆT NAM

595

3600718503

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

596

0300741143

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

597

0305078321

Cty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức)

598

0100915699

CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

599

0302902205

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ LỘC

600

3600236891

CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

601

0304472276

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS

602

0104415496

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM

603

0108393204

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE

604

0101329672

CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

605

0305045911

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

606

0102311205

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

607

3500889304

CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN VIỆT NAM

608

2801157817

CÔNG TY TNHH SAKURAI VIỆT NAM

609

0301463315

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

610

0101751475

CÔNG TY TNHH DAIBIRU CSB

611

0301464830

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

612

5300100276

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM

613

3600244282

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM

614

0101431355

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

615

0300405462

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

616

0200600678

CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG

617

0104128565

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

618

3700145599

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG

619

0303107954

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG

620

0302934253

CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

621

0900690187

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HƯNG YÊN

622

0301909173

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN

623

0303498754

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

624

0100111761

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

625

2500506479

CÔNG TY TNHH BHFLEX VINA

626

0309921077

CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK HCM

627

0900227074

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT HƯNG YÊN

628

3400181691

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG

629

1701900730

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

630

0101496024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂY BẮC

631

0312443416

NGÂN HÀNG CITIBANK, N.A., CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

632

0301470104

Ngân Hàng Mega International Commercial Bank Co.,Ltd – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

633

3800809412

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LÀNG SEN VIỆT NAM

634

0312519827

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC

635

0310031625

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO GIA ĐỊNH

636

0100106063

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

637

0106784499

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM

638

4600305723

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

639

3600695207

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP T.A VIỆT NAM

640

0301102189

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TIẾN HÙNG

641

0304791385

CÔNG TY TNHH CẢNG PHƯỚC LONG

642

0302327629

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

643

3700313821

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DÂN ÔN

644

3400182328

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN PHAN THIẾT

645

3700358942

CÔNG TY TNHH KURABE INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

646

4601129358

CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIỆT NAM

647

0100157406

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

648

0302986886

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VẬN TẢI EVERGREEN (VIỆT NAM)

649

3600253826

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

650

0314205022

CÔNG TY TNHH UNION SQUARE

651

0400485408

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

652

2001012298

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

653

3900365922

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

654

0300555450

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN

655

4100259564

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

656

0104567918

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI

657

2000393273

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

658

4001115346

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN

659

4600100155

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

660

0312608890

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC VIỄN ĐÔNG

661

0500570960

CÔNG TY CỔ PHẦN STYLE STONE

662

4000108321

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

663

0302802627

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

664

3701007993

CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

665

1400384433

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

666

0107693300

CÔNG TY TNHH DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIỆT NAM

667

3800100168

Công ty TNHH một thành viên Cao Su Bình Long

668

0300831291

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

669

4601154756

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

670

0313696385

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS

671

2901738808

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB

672

3600659583

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM.

673

0100102608

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

674

0108453005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN EMIC

675

2700824888

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI

676

0102377213

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ

677

4200644489

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

678

0314415573

CÔNG TY CỔ PHẦN VIEON

679

3500614363

CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM

680

0102690190

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Á CHÂU HÀ NỘI

681

1400610410

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG TÂY NAM

682

3700232756

CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

683

3700238204

CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM

684

3700579772

CÔNG TY TNHH HA SAN – DERMAPHARM (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH HA SAN)

685

0101640729

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

686

0303191508

CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON (VIỆT NAM)

687

3600648493

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

688

0304436870

CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM

689

3700303541

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NHẬT ĐẠI

690

0304324655

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

691

0315767095

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

692

0301241545

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

693

5700101468

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

694

0800006882

CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM

695

2500217526

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW

696

1600220016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG

697

3700748131

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

698

0314696885

CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HCMC

699

0304995318

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ

700

0305066125

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kis Việt Nam

701

0102721191

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

702

0106771556

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THƯỢNG

703

0101382443

CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM

704

0313216078

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NOVA RIVERSIDE

705

0102734592

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX

706

3700763669

CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM

707

0302241107

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM

708

3500103859

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT AGC VIỆT NAM

709

3700711974

CÔNG TY TNHH SONOVA OPERATIONS CENTER VIỆT NAM

710

3701642642

CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM

711

0700769376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III TỈNH HÀ NAM

712

0401487912

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN ĐÀ NẴNG

713

0101463614

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX – CTCP

714

0300391040

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

715

0300741217

công ty liên doanh đại dương

716

0100956381

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

717

3700717246

CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN

718

1100733122

CÔNG TY TNHH GIẦY FU-LUH

719

0900182899

CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM

720

2400803196

CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ INVEST

721

0800291164

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

722

0800340799

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨNH HÀN PRECISION

723

0305341491

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ XÂY DỰNG PHÚ MỸ

724

0102385623

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

725

0303103212

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS

726

3600275107

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

727

0106825508

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

728

0100114441

CÔNG TY TNHH ABB POWER GRIDS VIỆT NAM

729

3600477110

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIỆT NAM

730

3700778489

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT.

731

0101871229

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

732

0108567242

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT

733

5700434869

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

734

0400101066

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

735

3700313814

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương

736

0101431115

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MARUBENI

737

0100773892

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

738

3700230195

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT NAM

739

3700722616

Công Ty TNHH Tpr Việt Nam

740

5000272348

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸ – VMI

741

0306069908

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH TOYOTA VIỆT NAM

742

1200726136

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG ĐỒNG HẢI LƯỢNG VIỆT NAM

743

0102561886

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ C.T.L.

744

0301275199

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

745

0104403571

CÔNG TY TNHH KGL VIỆT NAM

746

0105486549

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

747

4100739909

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

748

3602244418

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG AN HƯNG PHÁT

749

1400604953

CÔNG TY TNHH PILMICO VIỆT NAM

750

0301479844

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

751

0301368580

Bệnh Viện Từ Dũ

752

0500589150

CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

753

0312025602

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SONG MAI

754

0102068494

CÔNG TY TNHH LOUIS VUITTON VIỆT NAM

755

3700410688

CÔNG TY CỔ PHẦN POH HUAT VN

756

2500173773

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME – VĨNH PHÚC

757

0300737411

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

758

3500430655

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BOT PHÚ MỸ 3

759

2800232620

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

760

2500214652

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME – ĐẠI VIỆT

761

0800345691

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG Á

762

0303742875

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIETCOMBANK-BONDAY-BENTHANH

763

0305747212

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM

764

3700337163

CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIỆT NAM

765

0302809573

NGÂN HÀNG FIRST COMMERCIAL BANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

766

0303543710

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM

767

0313919539

CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS

768

0401383222

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MINH PHƯƠNG THỊNH

769

0900729691

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ SCHLEMMER VIỆT NAM

770

0300610408

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

771

0800345772

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC VIỆT NAM

772

0304186130

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG WPP

773

0101360104

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

774

0200850702

CÔNG TY TNHH VSIP HẢI PHÒNG

775

0100231314

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH – TRUYỀN THÔNG – ĐIỀU KHIỂN 3C

776

0600977710

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT NHUỘM SUNRISE (VIỆT NAM)

777

0102900049

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

778

1300358260

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

779

0313861247

CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM

780

2802383456

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

781

0100113215

CÔNG TY CỔ PHẦN DAEHA

782

5701723020

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI HẠ LONG

783

1200665148

CÔNG TY TNHH TONG WEI VIỆT NAM

784

0305371707

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

785

2400644933

CÔNG TY TNHH FUHUA

786

2500260507

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PRIME

787

0302765541

Công Ty TNHH Bảo Hiểm SamSung Vina

788

3700548196

CÔNG TY TNHH CHEN TAI (VIỆT NAM)

789

4601145670

CÔNG TY TNHH SAMJU VINA

790

0100112571

Công ty bảo hiểm liên hiệp

791

0314014395

CÔNG TY TNHH H & M HENNES & MAURITZ VIỆT NAM

792

0101759594

CÔNG TY TNHH SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES (VIỆT NAM)

793

3600265395

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA

794

3301567158

CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (HUẾ VIỆT NAM)

795

0302975517

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

796

0303185504

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

797

0500232898

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI

798

3600899948

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

799

0105301438

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

800

0302487781

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ DẠY BẰNG TIẾNG ANH

801

0312586686

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÚ INVEST

802

0400585547

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

803

0900622596

CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM

804

3500444601

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU

805

3502408905

SGC ETEC E&C CO., LTD – HSVC OL1

806

0700507853

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM

807

0800373586

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

808

2500152396

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI

809

0106048322

CÔNG TY TNHH AEONMALL HIM LAM

810

0304155005

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

811

0302169193

CÔNG TY TNHH ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM

812

0305067898

CÔNG TY TNHH HAFELE VIỆT NAM

813

0304239914

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

814

2301019544

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH

815

3701921332

CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)

816

1100793386

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƯỚC THẠNH

817

3700906187

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG.

818

0200134811

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

819

2500212976

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME – TIỀN PHONG

820

3600662836

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY YUEN FOONG YU ĐỒNG NAI

821

6000346337

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM VIỆT NAM

822

1101142796

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN

823

2500427717

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DKT VINA

824

3500766119

CÔNG TY TNHH POLYSTYRENE VIỆT NAM

825

0300539709

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HP VIỆT NAM

826

3600266060

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH

827

1500459121

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

828

3502269994

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÉP MIỀN NAM – VNSTEEL

829

0302454698

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH SÀI GÒN CỬU LONG

830

0304276507

Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM

831

3500881545

Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam

832

0315277929

CÔNG TY TNHH HALLA ENC VINA

833

0200113152

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

834

3600245631

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

835

0100112620

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

836

0106116237

CÔNG TY TNHH MITSUI KINZOKU CATALYSTS VIỆT NAM

837

0304732887

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

838

3700598736

CÔNG TY TNHH OLMIX ASIALAND VIỆT NAM

839

0401687781

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

840

0100520813

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ PHÍCH CẮM TRẦN PHÚ

841

0100774624

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TAIKISHA VIỆT NAM

842

5200240495

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

843

3700611458

CÔNG TY CỔ PHẦN NASTEC VIỆT NAM

844

0304497584

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ÚC ACG

845

0101335193

Tổng công ty CP bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

846

3700649860

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN

847

2400737352

CÔNG TY TNHH DYT VIỆT NAM

848

0102973336

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

849

0312963856

CÔNG TY TNHH ASCENDAS SAIGON BUND

850

0303213215

CÔNG TY CỔ PHẦN F.A

851

5700101690

CÔNG TY XĂNG DẦU B12

852

0104831030

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

853

0310783329

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LOGISTICS VIETTEL

854

3700564705

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER 1 (VIỆT NAM)

855

1800620445

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG HẬU

856

0101777547

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

857

0100831174

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG

858

3600788934

CÔNG TY CỔ PHẦN ANGEL VIỆT NAM

859

3700778802

CÔNG TY TNHH C&H VINA

860

0105434036

Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI

861

3700255880

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

862

3502369036

Công ty Hyundai Engineering Co.,Ltd Hàn Quốc-Thầu chính Gói thầu G- Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam VN

863

0105314204

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND – HOÀNG THÀNH

864

2600106523

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

865

0101145668

CÔNG TY TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM

866

3700630436

CÔNG TY TNHH II-VI VIỆT NAM

867

0101502599

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

868

0311426136

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

869

0301055612

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

870

4200485207

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHATOCO

871

3700696229

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN MIỀN ĐÔNG

872

1200100571

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM- TIỀN GIANG

873

3700795332

CÔNG TY TNHH EAST WEST INDUSTRIES VIỆT NAM

874

2400349624

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – BẮC GIANG

875

0101399461

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

876

0100365621

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI

877

0301415720

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH

878

0301886871

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- XÂY DỰNG- KINH DOANH NHÀ VẠN THÁI

879

3700148825

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

880

3700762471

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

881

0312348339

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ TOYOTSU SAMCO

882

0300787557

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM

883

1100674822

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐỨC

884

0100101322

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

885

0303951879

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

886

2500213948

CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ

887

3700756534

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ VIỆT

888

3603277021

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG ĐỒNG NAI

889

0303608319

CÔNG TY TNHH KUKBO VINA

890

0310883796

Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Quốc Tế Á Châu

891

0314337445

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN MAI SÀI GÒN

892

4600100003

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO

893

0101183550

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

894

3700891452

CÔNG TY TNHH WATTENS VIỆT NAM

895

0500436556

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ

896

0101992921

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC – CÔNG TY TNHH

897

3700711244

CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

898

3600265469

CÔNG TY CHANG SHIN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

899

0301584581

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CONSTANTIA VIỆT NAM

900

3701657825

CÔNG TY TNHH NGÀNH GIẤY CÁT PHÚ

901

3702149479

CÔNG TY TNHH LẬP VĂN

902

5600210858

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ANH

903

0101164614

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

904

0313049123

CÔNG TY TNHH AHC BẢO MINH

905

0300535140

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI QUỸ Đ

906

0101248046

Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

907

0100112162

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KHÁCH SẠN THỐNG NHẤT METROPOLE

908

0102683813

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

909

0101598393

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

910

3900242832

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

911

0100102012

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

912

0101413490

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN HƯNG ĐẠO

913

2400289171

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC

914

0401697525

CÔNG TY TNHH NET LINKAGE

915

0305458683

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

916

1101920291

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THUẬN THÀNH

917

3700144838

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH DƯƠNG

918

0106319364

NGÂN HÀNG CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC – CHI NHÁNH HÀ NỘI

919

4400415302

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

920

0102251531

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

921

1300415046

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY MẶC ALLIANCE ONE

922

0102114648

Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt

923

3500701305

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

924

3701865261

CÔNG TY TNHH KSP VIỆT NAM

925

5500154060

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

926

0200130239

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

927

0300808221

CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

928

0304836029

CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGOS GROUP VIỆT NAM

929

1100673882

CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

930

0301932246

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG

931

0105968221

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TNS PROPERTY MANAGEMENT

932

3600994768

CÔNG TY TNHH SHISEIDO VIỆT NAM

933

1100635534

CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)

934

0301310125

Trường Đại Học Hoa Sen

935

4000462724

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

936

0309965814

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

937

3600667859

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

938

0800274232

CÔNG TY TRÁCH NHIẸM HỮU HẠN ANT (HN)

939

0303738780

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN

940

0302803331

CÔNG TY CỔ PHẦN TETRA PAK VIỆT NAM

941

0310055721

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI VIETSIN

942

0307787891

CÔNG TY TNHH ADIDAS VIỆT NAM

943

3600672150

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)

944

3901164390

CÔNG TY TNHH YOUNG IL VIỆT NAM

945

0300584356

Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam

946

0101486153

CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM

947

0102274553

CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO

948

3600840729

CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS VIỆT NAM

949

3702241403

CÔNG TY TNHH GO-PAK VIỆT NAM

950

4201829034

Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd (Nộp hộ nhà thầu)

951

0401773180

CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ PHÚ XUÂN

952

0108252404

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN EY VIỆT NAM

953

0300420157

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

954

0500239036

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN M3

955

0201254276

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ

956

3500405747

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN BỘT MỲ MÊ KÔNG

957

0302578647

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM

958

3600456375

Công ty TNHH Dona Victor Molds MFG

959

0101976905

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

960

3700769438

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG.

961

1400371184

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

962

3700720496

CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM

963

3700696469

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC VÀ BAO BÌ MAXIM VIỆT NAM

964

3801068943

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN CẦN ĐƠN

965

0101088272

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

966

1100102744

CÔNG TY TNHH FORMOSA TAFFETA VIỆT NAM

967

0106698585

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH TRÌ

968

0200438947

CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM

969

3600665280

CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA

970

0900232469

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG

971

3500101386

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

972

2300864773

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

973

0300756622

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG NAM

974

0300546015

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN COLGATE-PALMOLIVE (VIỆT NAM)

975

0312422832

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

976

0105281799

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

977

0303568708

CÔNG TY TNHH OIA GLOBAL VIỆT NAM

978

0101047075

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

979

3600411423

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OJITEX (VIỆT NAM)

980

0500574676

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

981

0101948136

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN MIỀN BẮC

982

3800378251

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

983

0600454929

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO NAM THÁI

984

0106410415

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT AN

985

0301427028

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

986

4200381102

CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

987

3603058326

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CADIVI ĐỒNG NAI

988

0102547296

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM

989

0100923097

Bệnh Viện Bạch Mai

990

0900187865

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

991

0200597457

CÔNG TY TNHH TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG

992

0312775997

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀNG ANH

993

0311297674

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI TÂN CẢNG

994

0105591060

CÔNG TY CỔ PHẦN LEXUS THĂNG LONG

995

0311132506

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

996

3600726543

CÔNG TY TNHH FOAM HWA CHING DONGNAI.

997

1500402407

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG

998

0300790729

CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

999

0100100054

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

1000

0305601319

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO