Công văn 4168/SGDĐT-CTTT năm 2021 về điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội

06/12/2021 384 lượt xem    

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4168/SGDĐT-CTTT
V/v: Điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Trường phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
– Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
– Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện Công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã; Ngày 03/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4156/SGDĐT-CTTT thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã; các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn Thành phố tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh. Theo đó, học sinh khối 10, 11, 12 học trực tiếp tại trường, cơ sở giáo dục từ ngày 06/12/2021.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với thời gian trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn việc cho học sinh trở lại trường học. Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh như sau:

Các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 06/12/2021. Cụ thể:

I. ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

1. Đi học trực tiếp:

Học sinh khối lớp 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX theo phương án:

50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến;

50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến;

(Khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch)

2. Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX.

3. Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

II. ĐỐI VỚI CÁC QUẬN

1. Đi học trực tiếp:

Học sinh khối lớp 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX theo phương án:

50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến;

50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến;

2. Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học; cấp trung học cơ sở và khối lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX.

3. Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

* Lưu ý:

Chỉ bố trí cho học sinh đến trường 01 buổi/ngày.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4156/SGDĐT-CTTT ngày 03/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Hiệu trưởng các nhà trường, Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
Đồng chí Bí thư Thành ủy;
– Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
– UBND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng;
– Sở Y tế Hà Nội;
– Các quận, huyện, thị ủy; (để p/h)
– Đ/c Giám đốc Sở;
– Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
– Công đoàn Ngành và các phòng thuộc Sở;
– Cổng thông tin điện tử của Ngành;
– Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO