Công văn số: 4102/UBND-VX về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM

08/12/2021 319 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4102/UBND-VX
Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Sở Y tế;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3997/KH-UBND về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca nhiễm hằng ngày vẫn còn cao. Bên cạnh đó, việc biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới và đã xuất hiện tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3535/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

2. Từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp 9, lớp 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

3. Sau thời gian thí điểm việc tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9, lớp 12 (từ ngày 13 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2021), giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn Thành phố từ ngày 03 tháng 01 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
Thưng trực Thành ủy;
– Thường trực
HĐND TP;
– TTUB: CT
, các PCT;
– Văn phòng Thành
y;
– VPUB: CVP, các PCVP;
– Phòng VX, TH;
– Lưu: VT, (VX-VN)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO