Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

05/12/2021 403 lượt xem    

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2758/VSDTTƯ-TCQG
V/v: Hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001
và 123002

Hà Nội, ngày 29
tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố

Ngày 25/11/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Quyết định số 1595/QĐ-VSDTTƯ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 94,
theo đó cấp 2.960.
100 liều vắc xin Pfizer gồm 02 lô 124001 và 123002 mua từ nguồn Ngân sách nhà nước cho Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật (KSBT) các tỉnh/thành phố để triển khai tiêm chủng cho trẻ
em từ 12 đến 17 tuổi. Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin,
sinh phẩm, 02 lô vắc xin này có hạn sử dụng ngày 30/11/2021.

Căn cứ vào Văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục
Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty
(Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn
dùng mới 09 tháng đối với các lô vắc xin có hạn dùng 06 tháng in trên nhãn
(tăng 03 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ
ngày 22/10/2021 và văn bản số
PFZ/1824-2111/REG ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 02
lô vắc xin 124001 và 123002 là ngày 28/02/2022 (các Văn bản gửi kèm theo),
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

Trung tâm KSBT các
tỉnh/thành phố thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm chủng áp dụng hạn dùng của 02
lô vắc xin
Pfizer 124001 và 123002 là ngày 28/02/2022, đồng thời chỉ đạo các bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cha mẹ
trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vắc xin nêu trên.

Trung tâm KSBT các
tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số
vắc xin được phân bổ tại Quyết định số 1595/QĐ-VSDTTƯ ngày 25/11/2021 của Viện
Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn,
đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong
thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
Vụ/Cục: KHTC, QLD, YTDP (để báo cáo);
Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur (để phối hợp chỉ đạo);
Viện KĐQG vắc xin & SPYT (để phối hợp);
Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
Lưu HCVT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG

Đặng Đức Anh

 

CV số: PFZ/1824-2111/REG

Kính gửi:

– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

1 Yersin, Phạm Đình
Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế

01 Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

– Cục Quản lý Dược;

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

 

Về việc: Xác nhận hạn dùng của 02 lô vắc xin Comirnaty (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine) số 124001 và 123002.

Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Viện.

Căn cứ công văn số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục Quản
lý Dược về việc phê duyệt tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (xin xem đính
kèm 1),
tiếp theo công văn số
PFZ/1805-2110/REG thông báo về việc phê duyệt của Cục Quản lý Dược cho hạn dùng
mới của vắc xin (xin xem đính kèm 2) có nêu như sau:

“Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký công văn này, Công ty TNHH
(Pfizer) Việt Nam được áp dụng hạn dùng mới 09 tháng đối với các lô vắc xin sẽ
được nhập khẩu vào Việt Nam với hạn dùng 06 tháng in trên nhãn (tăng 03
tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn)”

Do đó, chúng tôi xin xác nhận hạn dùng của 02 lô Vắc xin (số
124001 và 123002) đã được cung cấp cho Quý Viện vào tháng 11 như sau:

Số lô

Hạn dùng in trên
nhãn

(06 tháng)

Hạn dùng mới được
áp dụng

(09 tháng bao gồm
03 tháng hạn dùng được tăng so với hạn dùng in trên nhãn)

124001

30/11/2021

28/02/2022

123002

30/11/2021

28/02/2022

Chúng tôi xin trân
trọng thông báo đến Quý Viện./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam)

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

SAID PULLICINO JOHN-PAUL ANTHONY

 

Đính kèm:

1. Công văn số 12926/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc phê duyệt tăng
hạn dùng của vắc xin Comirnaty

2. Công văn số PFZ/1805-2110/REG thông báo về việc phê duyệt của Cục Quản lý Dược cho hạn dùng mới
của vắc xin

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO