Công văn 1551/QLD-KD 2021 công bố thông tin quản lý kinh doanh dược

21/12/2021 351 lượt xem    

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1551/QLD-KD
V/v công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược xin gửi Quý Văn phòng danh mục cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty Cổ phần Dược Tedis -Việt Hà để Quý Văn phòng công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (công bố theo mục 3: Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối trong nội dung “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược”).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Văn phòng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Website Cục QLD (để đăng tải);
– Công ty Cổ phần dược phẩm Tedis – Việt Hà (để thực hiện);
– Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Việt Dũng

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÂN PHỐI
(Đính kèm Công văn số 1551/QLD-KD ngày 17/12/2021)

STT

Thông tin về cơ sở nhập khẩu

Thông tin về cơ sở bán buôn

Tình trạng cơ sở nhập khẩu bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Thời điểm Công bố trước khi bán (**)

Thời điểm Công bố trước khi dừng bán (**)

1

Công ty cổ phần dược Tedis – Việt Hà

Lô F.2B, đường số 2, khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Công ty TNHH thương mại dược phẩm ĐAN THANH

02-04 Lô L – Đường số 7, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

06/12/2021

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO