Công văn 1530/QLD-KD 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử quản lý kinh doanh dược

21/12/2021 376 lượt xem    

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1530/QLD-KD
V/v công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược xin gửi Quý Văn phòng danh mục cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty TNHH Allegens để Quý Văn phòng công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (công bố theo mục 3: Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối trong nội dung “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược”).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Văn phòng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Website Cục QLD (để đăng tải);
– CT TNHH Allegens (để thực hiện);
– Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Việt Dũng

 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÂN PHỐI

(Đính kèm Công văn số 1530/QLD-KD ngày 15/12/2021)

STT

Thông tin về cơ sở nhập khẩu

Thông tin về cơ sở bán buôn

Tình trạng cơ sở nhập khẩu bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Tên

Địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh (*)

Thời điểm Công bố trước khi bán (**)

Thời điểm Công bố trước khi dừng bán (**)

Công ty TNHH Allegens

Địa chỉ trụ sở: Số 1-3, đường số 45, phường 06, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm kinh doanh: L3 Lô B4, Đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái – Cụm II (giai đoạn 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Zen

Địa chỉ trụ sở: 40/10 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm kinh doanh: Số 56/12 Đường Gò Ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Nhuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

07/12/2021

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Xây dựng Liên Chi B&R

Địa chỉ trụ sở: 5 Đường 2C, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm kinh doanh: Tầng trệt, tầng 1, tầng 3, nhà số 2 Đường 2C, Khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

07/12/2021

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO