Công văn 15003/QLD-CL 2021 tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc

21/12/2021 266 lượt xem    

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15003/QLD-CL
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ứng phó linh hoạt trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế đang tiếp tục xem xét, phê duyệt các thuốc và phác đồ điều trị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời đảm bảo việc cung ứng đủ thuốc chất lượng, an toàn, hiệu quả phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 9374/QLD-CL ngày 13/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên thị trường trong giai đoạn dịch Covid-19, chú trọng chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm, thanh tra Sở Y tế tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại, lấy mẫu, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

2. Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, tăng cường việc lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc kháng virut trong điều trị Covid-19 bao gồm các thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, Favipiravir, Remdesivir,… sử dụng trong các chương trình nghiên cứu, thử thuốc trên lâm sàng trong điều trị Covid-19 theo các phác đồ của Bộ Y tế phê duyệt.

3. Thông báo về Cục Quản lý Dược về kết quả lấy mẫu kiểm tra chất lượng của các thuốc nêu trên để kịp thời xử lý.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Cục KHCN & ĐT;
– Cục Y tế – Bộ Công An;
– Cục Y tế GTVT – Bộ GTVT;
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO