Công văn 14254/QLD-KD năm 2021 về tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1 do Cục Quản lý Dược ban hành

05/12/2021 374 lượt xem    

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14254/QLD-KD
V/v tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin
E1

Hà Nội, ngày 30
tháng 11 năm 2021

 

Kính
gửi:
Các Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
(Sau đây gọi tắt là các “Cơ sở”)

Cục Quản lý Dược nhận được Công
văn số 20056/SYT-NVD đề ngày 22/11/2021 của Sở Y tế Thành phố Hà Nội thông tin
về việc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thiếu nguồn cung ứng thuốc chứa Prostaglandin
E1 (còn được gọi là Alprostadil).

Hiện chưa có thuốc chứa
Prostaglandin E1 (Alprostadil) được cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
làm thuốc tại Việt Nam. Trong khi đó, đây là thuốc cần thiết trong nhi khoa, với
chỉ định duy trì ống động mạch mở ở trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh phụ thuộc ống
động mạch.

Do đó, Cục Quản lý dược đề nghị
các cơ sở như sau:

1. Liên hệ, tìm kiếm các nguồn
cung ứng thuốc Prostaglandin E1 (Alprostadil) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu
quả để cung cấp vào Việt Nam.

2. Chủ động liên hệ các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh để chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 68
Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (Tiêu chí, hồ sơ đề nghị cấp phép
nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt).

Trong quá trình thực hiện, nếu
có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở báo cáo về Cục Quản lý Dược để được
giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để
các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– SYT thành phố Hà Nội;
– Website Cục Quản lý Dược (để đăng tải);
– Lưu: VT, KD (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Việt Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO