Công văn số: 10869/BYT-MT V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

22/12/2021 338 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10869/BYT-MT
V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện các biến chủng mới làm gia tăng số lượng người đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, dẫn đến gia tăng lượng chất thải y tế cần phải xử lý; Để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

– Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyn giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế.

– Có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế và chất thải tại các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, địa điểm cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, tránh tình trạng ùn ứ chất thải không được xử gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, cơ sở cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

– Thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là chất thải lây nhiễm.

– Tăng cường giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế, đảm bảo xử lý nước thải y tế đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để p/h);
– L
ưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO