Công văn 10737/BYT-DP 2021 giám sát và phòng chống COVID19 biến thể Omicron

21/12/2021 322 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10737/BYT-DP
V/v hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Từ tháng 10/2020 đến nay, thế giới đã liên tục ghi nhận những biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Những biến thể này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp thành các nhóm khác nhau như: biến thể được quan tâm (VOI-Variants Of Interest), biến thể đáng lo ngại (VOC-Variant Of Concern). Ngày 24/11/2021, WHO ghi nhận biến thể Omicron tại Nam Phi. Đây là biến thể mới được xếp vào nhóm VOC, bước đầu đánh giá biến thể có khả năng lây lan nhanh, né tránh hệ thống miễn dịch, khó khăn trong việc chẩn đoán, xác định ảnh hưởng tới công tác giám sát và phòng chống dịch. Đến ngày 17/12/2021 đã ghi nhận biến thẻ Omicron tại 77 quốc gia/vùng lãnh thổ. Hiện, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn.

Để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể Omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur triển khai một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị xã hội:

– Rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28/11/2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT (Nucleic Acid Amplification Test), PCR trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh), phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể Omicron thì tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước đó, gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur xét nghiệm, giải trình tự gen xác định biến thể Omicron.

– Tăng cường hệ thống giám sát nhằm sớm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể…), trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới.

– Tổ chức tiêm ngay lượng vắc xin đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bảo phủ vắc xin COVID-19, trong đó chú ý tiêm cho những đối tượng chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn. Ngoài ra, cần triển khai tiêm vắc xin liều bổ sung, tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur:

– Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia điều tra, xử lý ổ dịch, các cơ sở xét nghiệm COVID-19 thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về điều tra, bảo quản, vận chuyển mẫu dương tính với SARS-CoV-2 về Viện.

– Tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ, có nguy cơ mắc biến thể Omicron từ các tỉnh, thành phố để xét nghiệm giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Thực hiện, phối hợp với các địa phương để chủ động giám sát các biến thể/biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 tại Việt Nam.

– Báo cáo ngay về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và thông báo cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố các trường hợp mắc biến thể Omicron hoặc biến thể mới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch (nếu ghi nhận).

– Cập nhật kết quả giải trình tự gen lên Global Science Initiative and Primary Source (GISAID – Nền tảng chia sẻ dữ liệu gen vi rút cúm và vi rút Corona gây đại dịch COVID-19) để chia sẻ và tiếp nhận thông tin về các biến thể/biến chủng vi rút gây dịch.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Đ/c PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Vụ, Cục: DP, MT, KCB, TT-KT, VP Bộ;
– Các Bệnh viện trực thuộc BYT;
– SYT các tỉnh, thành phố;
– CDC các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO