Công văn 1097/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

05/12/2021 329 lượt xem    

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1097/TTrB-P1
V/v tăng cường
công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý vi phạm trong PCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 12
năm 2021

 

Kính gửi:

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong toàn
ngành đã tích cực chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các
đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 theo
đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19 và Bộ Y tế nhất là việc thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP
về Quy
định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” tại một số địa phương,
đơn vị đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan trong việc thực hiện 5K: chưa đảm
bảo giãn cách, không đeo
khẩu trang đầy đủ, tụ tập ăn uống
đông người…
trong khi tình hình dịch vẫn
diễn biến phức tạp tại cộng đồng, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới
Omicron tại một số quốc gia.

Nhằm tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch nói
chung, đặc biệt là việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 an
toàn, khoa học, hiệu quả, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị chức
năng trên địa bàn làm tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc
gia phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch,
nhất là tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày
11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của các
bộ, ngành tạo chuyn biến nhận thức, trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (tập trung
chủ yếu vào kiểm tra) các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện
các biện pháp 5K của Bộ Y tế, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối
tượng trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả (kiểm tra giám sát việc thực hiện
các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiếp nhận, quản lý, bảo quản,
sử dụng vắc
xin, tổ chức buổi tiêm chủng,… đảm bảo theo các quy
định hiện hành);
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc đăng tải các thông tin
liên quan trong phòng chống dịch không đúng sự thật.

3. Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa
bàn kiểm tra, giám sát việc thu gom chất thải y tế trong phòng chống dịch
Covid-19 đặc biệt là vỏ lọ vắc xin phòng Covid-19 theo đúng quy định.

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh
tra về giá test kít xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm, việc kinh doanh và sử
dụng các thuốc, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đảm bảo theo đúng các
quy định hiện hành.

5. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần kết hợp
công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, công bố rộng rãi
trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự,
chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có
thẩm quyền
để xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển
khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế theo quy định để tổng hợp,
báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cần báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền
hoặc thông tin về Thanh tra Bộ Y tế để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như
trên;
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
– Các Vụ/Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ (
để phối hợp);
– Các Phó
Chánh Thanh tra Bộ (để thực hiện);
– Các Phòng thuộc Thanh tra Bộ (
để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
– Các Báo: SKĐS; GĐ&XH (để đăng tin);
– Lưu: TTrB, P
1.

CHÁNH THANH TRA BỘ

Nguyễn Mạnh Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO