Chứng từ hạch toán sổ sách kế toán – thuế để được công nhận TSCĐ

19/03/2018 653 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen không được cấp hóa đơn lẻ GTGT do mua tài sản thông qua bán đấu giá của Cơ quan Thi hành thì khi hạch toán nguyên giá TSCĐ và thực hiện khấu hao TSCĐ, Công ty có thể sử dụng các văn bản, giấy tờ nào để thay thế theo quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5312/TCT-PC, ngày 10 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ:

– Tại Điều 3 quy định về điều kiện nhận biết tài sản cố định nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

– Tại Khoản 5, Điều 2 quy định nguyên giá TSCĐ:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

– Tại Khoản 9, Điều 2 quy định khấu hao TSCĐ:

Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  85/CTCT-DLHS/2015 ngày 26/11/2015 của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen về việc đề nghị giải đáp vướng mắc về chứng từ hạch toán sổ sách kế toán – thuế, để được công nhận TSCĐ của Công ty, vì thuộc trường hợp không được cấp hóa đơn lẻ GTGT do mua tài sản thông qua bán đấu giá của Cơ quan Thi hành án. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen được biết:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tài sản bán đấu giá là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen do đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp (thông qua Hợp đồng mua bán, Biên bản bán đấu giá tài sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng) nên được công nhận là tài sản cố định của Công ty. Do không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn, nên Công ty có thể sử dụng các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản nói trên để hạch toán nguyên giá TSCĐ của Công ty và thực hiện khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau này, khi Công ty Hoa Sen bán tài sản thì Công ty thực hiện lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật (nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO