Chính sách thuế với Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình  

10/03/2018 535 lượt xem    

Trường hợp Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình thuộc Sở Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu có khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên với mức giá cho thuê đã được Sở Tài chính thẩm định thì khoản thu từ việc cho sinh viên ở nội trú có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1213/TCT-CS, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

…Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên;… “.

– Tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này “.

– Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế như sau:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:… “.

– Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

– Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2673/CT – TTHT ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về chính sách thuế đối với Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình thuộc Sở Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu có khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên với mức giá cho thuê đã được Sở Tài chính thẩm định thì khoản thu từ việc cho sinh viên ở nội trú thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, đề nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tham khảo ý kiến Sở Tài chính, Sở Xây dựng trong việc xác định tính chất hoạt động của đơn vị (có nhằm mục đích kinh doanh hay không) để có cơ sở xử lý về thuế cho phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

m

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO