Chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife

10/03/2018 788 lượt xem    

Công văn 1224/TCT-CS ngày 07/04/2015

V/v:

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife căn cứ vào

Điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty;”

Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 15/2/2015 của Chính phủ sửa đổi Điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Phần chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động được tính vào chi phí được trừ quy định tại khoản này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/PVISL-TCKT ngày 25/3/2015 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2015, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên đã bỏ quy định khống chế mức chi 01 triệu đồng/tháng/người của doanh nghiệp khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cụ thể vấn đề này, hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan để có cơ sở ban hành Thông tư về thuế TNDN hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ theo nguyên tắc nêu trên.

Liên hệ tư vấn miễn phí:

  Chúc các bạn thành công! 

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

   

  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO