Chính sách thuế TNCN và thuế GTGT từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn

22/01/2019 715 lượt xem    

Công văn số 569/TCT-TNCN

Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 288/CT-KTNB ngày 23/10/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ chính sách thuế TNCNthuế GTGT từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của ông Mã Âu U. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai, nộp thuế GTGT công ty phát triển và kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ

Tại Khoản 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

+ Một số Điều của Luật Thuế GTGT

+ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết

+ Một số Điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“- Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao

  • Quyền sở hữu hoặc
  • Quyền sử dụng hàng hóa

Cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

– Đối với hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản,
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng,
  • Xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê

Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.

Căn cứ số tiền thu được; cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

 

Theo nội dung tại Công văn của Cục Thuế và Hồ sơ kèm theo thì việc mua bán thửa đất số 40A4 đường A4 khu định cư Hưng Phú I giữa:

  • Công ty phát triển và kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ (Công ty)
  • Ông Văn Minh Trí được thực hiện từ ngày 12/4/2007.

Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2011 Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT (ký hiệu 2054 AA/10P) với số tiền 324.000.000đ cho ông Trí.

Do vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần Thơ kiểm tra việc kê khai, nộp thuế và lập hóa đơn GTGT cho khách hàng của Công ty. Trường hợp sai phạm (nếu có) thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về đề nghị hoàn bù trừ thuế TNCN nộp thừa:

Tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 57 Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội quy định các trường hợp thuộc diện hoàn thuế:

“Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

…3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;…

 

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp.

Căn cứ quy định trên; và theo hồ sơ kèm theo công văn

– Thửa đất số 40A4 đường A4 khu định cư Hưng Phú I đã được chuyển nhượng 02 lần đối với cùng

  • 1 bên chuyển nhượng là ông Văn Minh Trí
  • Bên nhận chuyển nhượng là ông Mã Âu U

Bên chuyển nhượng đã nộp thuế TNCN đối với cả 02 lần chuyển nhượng thì đề nghị Cục Thuế làm việc với Công ty xác minh về quá trình chuyển nhượng tài sản nêu trên giữa ông Văn Minh Trí và ông Mã Âu U.

Trường hợp việc chuyển nhượng thực tế chỉ thực hiện 01 lần trong khi NNT đã thực hiện nghĩa vụ tài chính 02 lần đối với cùng 1 nghĩa vụ thuế; thì đề nghị Cục Thuế căn cứ vào Khoản 1, 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC để thực hiện hoàn trả thuế TNCN nộp thừa theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO