Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần

02/02/2018 1207 lượt xem    

Các khoản trợ cấp chuyển vùng một lần có được tính thu nhập chịu thuế TNCN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần theo Công văn Số: 2801/TCT-TNCN ngày 23 tháng 06 năm 2016 v/v: Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần.

Căn cứ khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và khoản 1, Điều 11, Chương III, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; thì:

Trợ cấp chuyển vùng một lần được trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương tin công của người lao động gồm:

Các khoản chi liên quan đến chi phí vận chuyển đồ đạc (phí vận chuyển đồ đạc, bảo hiểm vận chuyn đồ đạc, cước hành lý quá cân);

Chi phí đi lại của người lao động và vợ/chồng, con; chi phí mua đồ dùng cá nhân thay thế; trợ cấp bằng tiền.

Các khoản chi này chỉ được chi trả một lần và phải được quy định cụ thể trong chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp điều chuyển hoặc doanh nghiệp tiếp nhận người lao động, được thể hiện trên quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập th khi điều chuyển lao động và có đầy đủ chứng từ chứng minh chi phí thực tế phát sinh.

Công văn số 666/CT-TNCN ngày 10/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phản ánh vướng mắc về thuế TNCN

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khi xác định thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng của người lao động Hàn Quốc làm việc ở công ty TNHH Yoon IL Việt Nam tại công văn số 666/CT-TNCN nêu trên./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO