Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

01/03/2018 671 lượt xem    

Công văn S: 6135/TCT-TNCN 
V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

 

Kính gửi: Báo Tuổi tr

Thời gian vừa qua Quý Báo đã có bài viết phản ánh ý kiến của người dân, chuyên gia xung quanh cách tính thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong danh mục 42 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở được giảm thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN. Để Quý báo có đy đủ thông tin quy định về cách xác định số thuế TNCN được giảm đi với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo đến bạn đọc Tổng cục Thuế cung cấp thêm một số nội dung về vấn đề này như sau:

Phần lớn người nộp thuế TNCN là những người tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc:

+ Bảo hiểm xã hội

+ Bo him Y tế

+ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định người nộp thuế còn được quyền tham gia các khoản bảo hiểm tự nguyện khác.

Người nộp thuế sẽ được trừ khoản chi phí mua:

+ Bảo hiểm y tế bắt buộc 

+ Bảo hiểm tế tự nguyện

Vào thu nhập chịu thuế trưc khi tính thuế TNCN.

Khi người nộp thuế không may mắc bệnh hiểm nghèo

Thì người nộp thuế sẽ được cơ quan bảo hiểm chtrả tiền khám chữa bệnh.

Theo quy định tại Điều 5 của Luật thuế TNCN thì cá nhân gặp khó khắc do:

+ Thiên tai

+ Hỏa hoạn

+ Tai nạn

+ Mắc bệnh hiểm nghèo

nh hưởng đến khả năng nộp thuế

Thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Theo quy định hiện hành thì người nộp thuế được trừ toàn bộ chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại

{sau khi đã trừ đi các khoản bồi thường nhận được:

+ Từ tổ chức bảo him (nếu có)

+ Từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có)}

ti đa bằng số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế.

Về danh mục bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Y Tế ban hành từ năm 2013Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành, để kịp thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế bị mc bệnh hiểm nghèo, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tưng Chính phủ xem xét áp dụng từ năm 2013 (cho đến khi Bộ Y tế chính thức ban hành) đối với 42 nhóm bệnh.

Trên đây là một số nội dung Tổng cục Thuế cung cấp cho Quý Báo để giúp ngành Thuế tuyên truyền đến người dân, Doanh nghiệp và xã hội những chính sách về thuế TNCN để có thể giúp người nộp thuế giảm bớt một phần khó khăn khi không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn Quý Báo trong nhiều năm qua đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp của Quý Báo để góp phần tích cực cho công tác quản lý thu thuế của Nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO