Chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú môi giới tiêu thụ sản phẩm

08/02/2018 682 lượt xem    

Số: 3789/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4036/TCT-TNCN ngày 30/9/2015 trả lời công ty TNHH Hải sản Bền vững và công ty CP CB XNK Thủy sản BR  VT về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho Doanh nghiệp Việt Nam (bản chụp kèm theo).

Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn:

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại,

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

Công văn s 1339/CT-TNCN ngà01/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dn v chính sách thuế đi với cá nhân không cư trú môi giới tiêu thụ sản phm, hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế TNCN và công văn 4036/TCT-TNCN nêu trên để hướng dẫn thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO