Chính sách thuế nhà thầu theo Thông tư số 134/2008/TT-BTC

10/02/2018 822 lượt xem    

Trường hợp Công ty Simone HQ ký hợp đồng với Công ty Simone VN để cung cấp dịch vụ hỗ trợ Công ty Simone VN tìm kiếm khách hàng, đơn đặt hàng, phát triển thị trường, nghiên cứu, phân tích thị trường…dịch vụ này được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, toàn bộ thành phẩm sau khi gia công được xuất khẩu cho khách hàng ở nước ngoài theo chỉ định, Công ty Simone VN thanh toán tiền cho Công ty Pacific HK nhưng thực tế chính Công ty Simone HQ chi trả, Công ty Simone VN chỉ là bên thu hộ – chi hộ thì Công ty Pacific HK thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 134/2008/TT-BTC hay không?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4218/TCTCS, ngày 15 tháng 9 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 3 Mục II Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định đối tượng không áp dụng của Thông tư:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.”

Tại Điều 1 hợp đồng gia công số SMVN 03-11 ngày 05/01/2011 và số SMVN 04-12 ngày 02/01/2012 giữa Công ty Simone Accessories Collection LTD – Hàn Quốc (Bên A) và Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Bên B):

“Bên B nhận gia công các mặt hàng… Bên B đảm bảo năng lực sản xuất để thực hiện hợp đồng. Bên B không thuê mướn máy móc của Bên A.

Bên A nhận lại 100% thành phẩm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu xuất khẩu, chi tiết từng mã hàng, sốlượng, đơn giá, trị giá sẽ được đề cập trong từng phụ kiện hợp đồng cho từng đơn đặt hàng do hai bên ký kết. Hàng được giao nhiều lần theo yêu cầu đơn đặt hàng.

Bên A sẽ tìm kiếm Công ty dịch vụ, Công ty này sẽ tư vấn cho sản phẩm của Bên B và Bên B sẽ tự chịu trách nhiệm thanh toán chi phí hoa hồng môi giới này trực tiếp cho Công ty dịch vụ, và phí này đã bao gồm trong đơn giá gia công”.

Tại Điều 4 hợp đồng gia công số SMVN 03-11 ngày 05/01/2011 và số SMVN 04-12 ngày 02/01/2012 quy định thị trường xuất khẩu:

“Bên B chịu trách nhiệm xuất khẩu sản phẩm gia công tới Bên A, hoặc theo sự chỉ định của Bên A tới khách hàng tại các thị trường: Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc…”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 14/16/CV-SMVN ngày 14/6/2016 của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Công ty) về chính sách thuế nhà thầu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam được biết:

Theo hợp đồng dịch vụ ký năm 2011, 2012 giữa Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Công ty Simone VN) và Công ty Pacific R&D (Hồng Kông) thì Công ty Pacific R&D sẽ cung cấp các dịch vụ:

Hỗ trợ Simone VN trong việc tìm kiếm khách hàng quốc tế mua, đặt đơn hàng gia công sản xuất và phát triển việc kinh doanh xuất khẩu trên toàn thế giới; Đảm bảo số lượng bán hàng cho Simone VN, không được ít hơn lượng bán hàng thực tế 1 triệu $/tháng;

Các hoạt động kinh doanh của Pacific R&D phải được thực hiện ngoài Việt Nam. Simone VN có thể cung cấp mẫu sản phẩm cho Pacific R&D để phát triển bán hàng. Pacific R&D phải lấy ý kiến khách hàng, thông tin thị trường, nghiên cứu và phân tích xu hướng thời trang và thường xuyên gửi báo cáo cho Simone VN. Simone VN phải trả 2% lượng bán hàng thực tế cho Pacific R&D như lệ phí hoa hồng trong vòng nửa năm.

Đối với năm 2009, 2010, căn cứ hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1672/CT-TTHT ngày 21/5/2009 trả lời Công ty Simone VN thì khi trả tiền môi giới bán hàng cho khách hàng nước ngoài, Công ty không phải khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài;

Cục Thuế tỉnh Long An cũng đã có Kết luận thanh tra khi tiến hành thanh tra tại Công ty giai đoạn từ 2007-2010, theo đó chấp nhận khoản chi phí môi giới thực hiện marketing ngoài VN mà Công ty Simone VN đã chi trả cho Công ty Pacific HK không phải khấu trừ thuế nhà thầu tại VN (theo Biên bản thanh tra thuế ngày 12/12/2011); kể từ năm 2013, khi chấm dứt thỏa thuận giữa Công ty Simone VN và Công ty Pacific HK thì không phát sinh khoản thanh toán cho Công ty Pacific HK nữa.

Căn cứ quy định trên và thực tế thực hiện tại năm 2009, năm 2010, đồng thời tham khảo Biên bản xác nhận số liệu và tình hình đối chiếu ngày 18/06/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc chấp hành nghĩa vụ thu nộp NSNN năm 2012 của Công ty Pacific HK, nếu năm 2011, 2012 Công ty Pacific R&D Hồng Kông (Pacific HK) – Công ty nước ngoài được Công ty Simone Accessories Collection LTD (Hàn Quốc) tìm kiếm, chỉ định theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công ký giữa Công ty Simone HQ với Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Công ty Simone VN) ký hợp đồng với Công ty Simone VN để cung cấp dịch vụ hỗ trợ Công ty Simone VN tìm kiếm khách hàng, đơn đặt hàng, phát triển thị trường, nghiên cứu, phân tích thị trường…

…Dịch vụ này được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, toàn bộ thành phẩm sau khi gia công được xuất khẩu cho khách hàng ở nước ngoài theo chỉ định, Công ty Simone VN thanh toán tiền cho Công ty Pacific HK nhưng thực tế chính Công ty Simone HQ chi trả (tính vào tiền công gia công), Công ty Simone VN chỉ là bên thu hộ – chi hộ thì Công ty Pacific HK thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO