Chính sách thuế nhà thầu máy móc thiết bị góp vốn được nhập khẩu

20/03/2018 785 lượt xem    
ố: 5829/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần đầu tư SICO
(Địa chỉ: Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90 TCKT/CTSICO ngày 09/12/2014 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần đầu tư SICO. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Quốc Oai thuộc Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệm của Công ty

Công ty lập văn bản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khối lượng hợp đồng theo đúng trình bày của Công ty tại công văn số 90 TCKT/CTSICO nêu trên gửi Chi cục Thuế huyện Quốc Oai xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệm của Chi cục Thuế huyện Quốc Oai

– Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

– Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO