Chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền phần mềm đi kèm thiết bị nhập khẩu

18/01/2018 755 lượt xem    

Ngày nay khi công nghệ phát triển càng mạnh mẽ, các Doanh nghiệp đẩy mạnh việc mua phần mềm đi kèm thiết bị nhập khẩu. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền phần mềm đi kèm thiết bị nhập khẩu theo hướng dẫn tại Công văn số 3028/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/07/2017 v/v chính sách thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 132/VTC-TCKT ngày 16/05/2017 của Công ty Cổ phần viễn thông VTC (Công ty) về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền phần mềm đi kèm thiết bị nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau.

Ngày 24/04/2017, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 3638/CT-TTHT trả lời Công ty về vấn đề nêu trên. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3638/CT-TTHT nêu trên, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO