Chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản

27/02/2018 653 lượt xem    

Doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản cần tuân thủ các quy định gì về thuế vầ hóa đơn GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 794/TCT-CS ngày 01 tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: 

“3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này.”

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trả lời công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO