Chính sách thuế GTGT với dịch vụ cày, bừa, khoan hố

20/01/2018 1312 lượt xem    

Bộ Tài chính đề xuất chuyển phân bón, tàu đánh bắt xa bờ và một số loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm: máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp,… sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế GTGT với dịch vụ cày, bừa, khoan hố theo Công văn số 528/TCT-CS ngày 20/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT.

Tại khoản 3 Điều 5 và khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 về thuế GTGT:

+ khoản 3 Điều 5 quy định về đối tượng không chịu thuế:

“3, Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xut nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phm nông nghiệp.”

+ khoản 2 Điều 8 quy định về thuế suất thuế GTGT 5%:

d) Dịch vụ đào đp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôtrồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phm nông nghiệp; ”

+ khoản 3 Điều 8 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%:

“3. Mức thuế sut 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị đinh số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về thuế suất 5%:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giátrị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng…”

Tại khoản 3 Điều 4, khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT:

+ Khoản 3 Điều 4 về đối tượng không chịu thuế:

3. Tưới, tiêu nước; cày bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phm nông nghiệp.

+ Khoản 4 Điều 10 về đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

+ Điều 11 về việc khai mức thuế suất khác nhau:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Công văn s 9561/CT-TTHT ngày 8/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cày, bừa, khoan hố. 

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế sut quy định đi với tng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế sut thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế sut cao nht của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình cụ thể ở địa phương, phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO