Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

03/02/2018 1326 lượt xem    

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xay xát, lau bỏng gạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là bao nhiêu?  Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bỏng gạo theo Công văn Số: 2877/TCT-CS ngày 27 tháng 06 năm 2016 v/v chính sách thuế GTGT.

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5%:

“Điều 6. Thuế suất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

d) Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng gồm: Phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, xay sát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Công văn số 46/2016.NĐ ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng, công văn số 01/05/CV.TL ngày 12/5/2016 của Công ty TNHH MTV TM Thành Long, công văn số 951/CT-TTHT ngày 20/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 661/CT-TT&HT ngày 15/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và công văn số 609/CT-THNVDT ngày 18/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bỏng gạo.

Căn cứ hướng dẫn trên, hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp trước ngày công văn này, thực hiện khác với hướng dẫn trên thì thực hiện Điều chỉnh lại.

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về thuế GTGT đi với hoạt động xay xát, lau bóng gạo được hướng dẫn tại công văn số 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO