Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoán sản

16/01/2019 650 lượt xem    

Công văn số 2233/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô
(Địa chỉ: Lô 4.3 đường CN5, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4610/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều:

+ Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Luật Quản lý thuế

quy định đối tượng không chịu thuế

– Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều:

+ Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Luật Quản lý thuế

quy định đối tượng không chịu thuế

– Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều:

+ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên:

– Từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/2/2018 theo quy định tại khoản 4 Điều 1 NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP.

Sản phẩm XK là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, ks thì thuộc đối tượng tính tỷ lệ trị giá tài nguyên, ks cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm theo quy định tại khoản 4 Điều 1 NĐ số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP.

– Từ ngày 01/2/2018 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của CP:

Sản phẩm XK được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, ks (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do:

+ Cơ sở kinh doanh mua về chế biến, hoặc

+ Thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm XK

Thì sản phẩm XK này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO