Tìm hiểu chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp

28/03/2018 673 lượt xem    

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5566/TCT-CS, ngày 25/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

 “2. n định từng yếu tố liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp: Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu t liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, s liệu trên s kế toán không đy đủ, không chính xác, trung thực dn đến không xác định đúng, các yếu t làm căn cứ tính s thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp…”

Tại TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định:

 “7. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này…”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 200/CT-TTr ngày 18/09/2015 của Cục Thuế tỉnh TP.Cần Thơ về việc chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh TP.Cần Thơ được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sẽ xử lý vi phạm hóa đơn bất hợp pháp như sau:

– Về thuế GTGT: Theo trình bày của Cục Thuế, Công ty TNHH XD Hữu Nghị đã khắc phục hậu quả, đã nộp tiền thuế GTGT vào NSNN.

– Về thuế TNDN: Căn cứ khoản 2 Điều 21 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC hướng dẫn về quản lý thuế; khoản 1 Điều 6 TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN: Đề nghị Cục Thuế TP.Cần Thơ căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và tình hình thực tế để thực hiện ấn định thuế TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO