Chính sách thuế đối với trường hợp rút vốn bằng tài sản

25/01/2018 828 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế đối với trường hợp rút vốn bằng tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 1200/TCT-CS ngày 31 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ Điều 131 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 quy định trình tự, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn; Điều 73 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

– Căn cứ Điều 79, Điều 80 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

– Căn cứ Điều 29 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định chuyển quyền sở hữu tài sản;Điều 36 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn.

– Tại khoản 2 Điều 51 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2253/CT-KTT2 ngày 05/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về chính sách thuế đối với trường hợp rút vốn bằng tài sản. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú đồng ý Ông Nguyễn Chí Hạnh rút vốn đúng bằng giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất 2.070m2 đã góp vào Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú (biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản), đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định liên hệ với các cơ quan chức năng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và đầu tư trên địa bàn để làm rõ việc rút vốn đúng bằng quyền sử dụng đất đã góp vốn nêu trên có phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai không để giải quyết cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO