Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

22/01/2018 756 lượt xem    

Thuế nhà thầu là gì? Đối với nhà thầu nước ngoài, chính sách thuế được thực hiện như thế nào?

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là tên gọi chung của 2 nhóm đối tượng nộp thuế:

Thứ nhất: Các đơn vị kinh doanh, xây dựng trong nước có cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc có thu nhập phát sinh tại địa phương khác (còn gọi là đối tượng nộp thuế vãng lai hoặc thầu ngoài tỉnh);

Thứ hai: Các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (còn gọi là thầu nước ngoài).

Thuế nhà thầu bao gồm 2 sắc thuế: thuế GTGTthuế TNDN.

Mục đích của thuế nhà thầu:

– Là thu Ngân sách Nhà nước.

Gọi là “Thuế nhà thầu” đây là cách gọi chứ không phải sắc thuế. Thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động KD tại Việt Nam nhưng không có tư cách pháp nhân Việt Nam.
Chỉ quy định 2 loại thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài này gồm thuế GTGT và TNDN. Các loại thuế khác như nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt, môn bài…thì nhà thầu nước ngoài tự khai, tự nộp.
Như vậy thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN

Trình tự thực hiện như sau: 

+ Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuế  cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.

+ Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nước ngoài lý hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế địa phương nơi nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.

Khi cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 (một) bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài.

Công văn 2303/TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 08/2016-Canon ngày 08/12/2016 của Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài và hồ sơ bổ sung do đơn vị cung cấp ngày 10/3/2017, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng Thông tư bao gồm:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng Thông tư bao gồm: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng KNQ, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

Theo thông tin mà Công ty Canon Sing cung cấp bổ sung thì khi Công ty Canon Sing bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao trên tàu hoặc tại kho của khách hàng nước ngoài theo các điều khoản thương mại quốc tế FOB hoặc DDP, không phải giao hàng, chuyển giao quyền sở hữu tại kho ngoại quan (KNQ) ở Việt Nam. Công ty Canon Sing chỉ thuê chủ kho ngoại quan làm các thủ tục hải quan cần thiết và các dịch vụ bốc dỡ, chất hàng…tại KNQ và thuê đơn vị vận chuyển độc lập để chuyển hàng từ KNQ đến điểm giao hàng cho khách hàng.

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp thực tế Công ty Canon Sing mua hàng của Công ty Canon Nhật Bản (hàng được lưu tại kho ngoại quan do Công ty Canon Sing thuê tại Việt Nam), sau đó bán cho các khách hàng ở nước ngoài theo điều khoản thương mại Incoterms FOB hoặc DDP, hàng hóa được giao ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Công ty Canon Sing thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC trong trường hợp này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico 1

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO