Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

09/02/2018 639 lượt xem    

 Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn vớihàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo Công văn Số: 3951/TCT-CS ngày 30 tháng 08 năm 2016 v/v: Chính sách thuế đối với NTNN

Tại Điểm b.2, b3 Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định:

“b.2) 

-Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hn hợp để giao bớt một phn giá trị công việc hoặc hng Mục cho nhà thầu phụ được quy định tại Hợp đng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam

Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng Mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đng nhà thầu thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

-Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đng nhà thầu và hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các Khoản không thuộc hạng Mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thầu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

b.3) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

Thì Bên Việt Nam khai nộp thuế TNDN thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế tương ứng với ngành kinh doanh mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đó thực hiện theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải khai nộp thuế TNDN trên phần giá trị công việc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoài mà Bên Việt Nam đã khai nộp thay”.

 Công văn số 010/CT.2016 ngày 03/06/2016 của Văn phòng Điều hành dự án điện gió Phú Lạc v thuế nhà thầu. 

Đề nghị Văn phòng Điều hành dự án điện gió Phú Lạc căn cứ quy định nêu trên, căn cứ thực tế thực hiện dự án, đồng thời cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận để được hướng dn cụ thể.

Tổng cục Thuế hướng dẫn Văn phòng Điều hành dự án điện gió Phú Lạc được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO