Chính sách thuế TNCN với cá nhân nước ngoài

29/01/2018 724 lượt xem    

Số: 728/TCT-TNCN

Thuế TNCN chi phí suất ăn

Trả lời công văn số SD/TCT/01/2015 ngày 17/11/2015 và công văn số SD/TCT/02/2015 ngày 17/11/2015 của Công ty Seadrill Vietnam về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về khoản chi phí suất ăn cho nhân viên làm việc trên giàn khoan:

Điểm g.5, Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC:

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca; ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn trưa; ăn giữa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn; mua suất ăn; cấp phiếu ăn”.

Căn cứ quy định trên,

Khoản chi mua suất ăn Công ty Seadrill đã trả trực tiếp cho Công ty dịch vụ dầu khí Vũng Tàu để cung cấp suất ăn cho người lao động trong thời gian làm việc trên giàn khoan trong ca 28 ngày không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

2/ Về thời gian xác định số ngày cư trú của nhân viên người nước ngoài:

Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,

Ngày đến và ngày đi của cá nhân có mặt tại Việt Nam được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam, trong đó ngày đến được tính là 01 (một) ngày cư trú và ngày đi được tính là 1 (một) ngày cư trú. Trong trường hợp ngày đến và ngày rời Việt Nam trong cùng một ngày thì được tính chung là 01 (một) ngày cư trú.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO